Kaş Ekimi Nedir?

Kaş ekimi, genetik olarak ya da sonradan dış bir etkene (geçirilen bir kaza, kullanılan kozmetikler, yanık, aşırı stres, trikotillomania gibi) bağlı olarak kaşlarda oluşan dökülme/seyrelme durumlarında, donör alan olarak adlandırılan ense bölgesinden, kaş formundaki köklerin FUE tekniği ile toplanıp kaş bölgesine transfer edilmesi işlemidir.

Kaşlar özellikle kadınlarda estetik görünüm açısından önemli bir yer kaplamaktadır. Profilde olması sebebi ile herhangi bir şekilde tamamen kamufle edilemez. Çeşitli estetik uygulamarı ile desteklenebilse de boşluk ya da seyreklik varsa tamamen kamufle edilebilmesi mümkün değildir.
Bu tarz durumlarda kaş ekimi operasyonu kesin çözümler sunar.

Kaş ekimi sadece var olan boşluklar ya da seyrelmeler sebebi ile uygulanmaz. Doğuştan ince formda kaşlara sahip olan kişiler tarafından, daha kalın bir kaş formu için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.
Kaşlar, profilimizde olması sebebi ile yüzümüzün karekteristik özelliklerini belirleyen ana unsurlardandır. Kaş problemi olan kişinin günlük hayatıda dolaylı olarak sürekli olumsuz yönde etkilenir.

Kaş Ekimi Nasıl Yapılır?

Uygulama açısından saç ekimi ve sakal ekimi ile benzerlik gösterse de kaşların saç ve sakaldan farklı formda olması sebebi ile dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır.
Kısaca açıklamak gerekirse;

Saç ekimi ve sakal ekimi operasyonlarının aksine kaş ekimi operasyonunda, donör alandaki en ince saç kökleri toplanmalıdır. Kaşlar yapı itibari ile ince telli olduğu için, donör alandan toplanacak güçlü greftler ile yapılacak olan bir kaş ekimi operasyonu malesef hüsran ile sonuçlanacaktır. Bu sebeple operasyon öncesinde yapılan planlama aşamasında donör alan iyi analiz edilmeli, toplanacak olan saç kökleri belirlenmelidir. Donör alanda yeteri kadar ince telli saç kökü olduğundan emin olduktan sonra operasyona başlanabilir. Kişinin saç telleri kalın telli ise, kaş ekimi yerine başka bir yol izlenebilir. Bu tarz durumlarda kaş ekimi efektif bir seçenek olmayabilir.

Yine saç ekimi operasyonlarının aksine kaş ekimi operasyonunda köklerin toplama kısmı, kullanılan tekniğe göre değişmekle beraber kanal yerlerinin hazırlanmasından sonra yapılır. Kaş ekimi operasyonlarında yüksek greft sayılarına ihtiyaç yoktur. Bu sebeple genellikle donör alan yetersizliği problemi ile karşılaşılmaz. Donör alanda 1 parmak genişliğinde açılacak olan pencereden, planlama kısmında belirlenen saç köklerinden örnek alınıp, alınan örnekler baz alınarak köklerin yerleştirileceği yerler hazırlanır. Kaş yönleri de bu aşamada belirlenir. Kaşlarda sadece seyreklik ya da kısmi boşluklar varsa, ya da kaşın formu değiştirilmek isteniyorsa, var olan kaş yönleri baz alınarak bir planlama yapılır.

Kullanılacak greft sayısı kaşın durumuna göre değişkenlik gösterir. Yeteri kadar yer hazırlandıktan sonra donör alandan hazırlanan yerlere yerleştirilmek üzere greftler toplanır. FUE tekniği ile yapılan toplama aşamasında dikkat edilmesi gereken bir başka konu, toplama işlemi için kullanılan aparatın kaş ekimine uygun olması gerekliliğidir. Sadece ince telli saçların belirlenip toplanması yeterli değildir. ‘Punch’ adı verilen ve toplama işleminde kullanılan aparatında kaş ekimine uygun olması gerekir.

Greftler toplandıktan sonra yerleştirme işlemine geçilir. Alınan saç kökleri yerleştirilirken mutlak suretle yavaş hareket edilmelidir. Alınan kökler ince telli olduğundan kolaylıkla zarar görebilir. Bu sebeple azami dikkatli olunmalıdır.

Bir diğer önemli konu ise kaş yoğunluğudur. Kişinin eğer kronik bir rahatsızlığı ya da devam eden ve kaşlar üzerinde yan etkisi bulanan bir tedavisi yoksa, kaş sıklığı belirlenirken var olan kaşların durumu da hesap edilmelidir. Kaşlar saçlar gibi genetik nedenlerle dökülmez. Bu sebeple var olan kaşların durumu hesap edilmeden yapılacak olan gelişi güzel bir planlama, kaş yoğunluğunun bozulmasına sebep olacaktır. Bu da kötü bir görüntü oluşturur.

Kaş Ekimi Neden Yapılır?

Kişi doğuştan kaş problemine sahip olabileceği gibi sonradan dış bir etkene bağlı olarak da kaş kaybı yaşayabilir. Geçirilen bir kaza sonrası oluşan kaş kayıpları, yanlış kozmetik kullanımı, devam eden bir tedavinin yan etkisi ya da yanlış kaş alımı (trikotillomania) dış etkenlere örnek gösterilebilir.
Herhangi bir sebeple kaş problemi yaşayan kişilerin sosyal hayatı bu durumdan olumsuz etkilenir. Kaşların profilde olması sebebi ile gün içinde, ikili ilişkilerde, her aynaya bakıldığında sürekli olarak kişiyi rahatsız eder. Çeşitli estetik uygulamaları ile kamufle edilebilse de kaş ekimi dışında bir uygulama ile tamamen kamuflasyon mümkün değildir.

Sürekli olarak rahatsızlık duyan kişinin iş, aile ve sosyal hayatı da dolaylı yoldan bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu sebeple kaş ekimi operasyonu sadece bir estetik operasyonu olarak düşünülmemelidir. Başarılı bir operasyon sonrasında dolaylı olarak kişinin yaşam kalitesi de yükselecektir.

Kaş Ekimi Kimlere Uygulanır?

Doğuştan, genetik olarak ince formlu kaşlara sahip kişiler, daha kalın formda kaşlar için kaş ekimi yaptırabiliyorken, dış bir etkene bağlı olarak zarar gören/dökülen kaşlara sahip kişilerde problemli bölgenin onarımı için kaş ekimi yaptırabilir.

Kişiler çok genç ya da çok ileri yaşta olmadığı sürece bir yaş sınırlaması yoktur. Çok genç ya da çok ileri yaştaki kişiler için kaş ekimi operasyonu önerilmez.

Operasyon öncesinde mutlaka sağlık durumu değerlendirilmelidir. Operasyona engel bir durum olup olmadığı araştırılmalıdır. Özellikle kadınlarda hormon ve vitamin testleri kontrol edilmelidir. Gerekli testler yapılmadan planlanacak bir operasyondan başarılı bir sonuç beklenemez.

Kaş Ekimi Ne Zaman Gereklidir?

Operasyon zamanı duruma göre değişkenlik gösterir. Kısaca açıklamak gerekirse;

Problem genetik nedenlerle, doğuştan geliyorsa, kişinin karekteristik özellikleri, yüz formu oturduktan sonra operasyon planlanabilir. Çok erken yaşlarda yapılacak olan planlamalarda kişinin yüz karakteri oturmamış olacağı için profilinde değişimler olabilir. Uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceği gibi yakın bir gelecekte rahatsız edici bir görüntü oluşabilir. Kişinin tercih edebileceği seçeneklerden biri, erken yaşlarda bir operasyon planlayıp, eğer yüzünün karakteristik özellikleri değişirse revizyon yapmak, diğeri ise kaş ekimi operasyonu için beklemektir. Yapılacak olan işlem estetik bir operasyon olduğundan karar merci kişinin kendisidir.

Kaş Ekiminin Faydaları Nelerdir?

Kaşların asıl görevi, gözü dış etkilere karşı korumakken aynı zamanda yüz estetiğinin de tamamlayıcısıdır. Mimiklerin oluşumunda önemli rol alır. Kaşlarda oluşacak herhangi bir görüntü bozukluğu kişileri sosyal hayatını da olumsuz etkileyecek ve özgüven kaybına neden olacaktır. Özgüven kaybı ise kişileri sürekli olarak demoralize eder.

Yapılacak küçük bir dokunuşla hem tüm bu problemler ortadan kaldırılır hem de daha estetik bir görünüme kavuşulmuş olur.

Kaş Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Genel kanı operasyon sonrasının zor geçeceği yönünde olsa da bilinenin aksine oldukça konforludur. Kişiler 2-3 gün içinde gündelik hayatlarına geri dönüş yapabilirler. 10 gün boyunca sırt üstü yatılmalıdır. Uyku esnasında ekim alanını korumak adına ilk 10 gün boyun yastığı kullanılabilir.

Operasyon sonrasında bilinmesi gereken diğer önemli bir konu ise transfer edilen köklerin uzamaya devam edebileceğidir. Yapı itibari ile saç kökü olan kökler zaman içerisinde kaş kökü formuna döner ve uzama hızı yavaşlar. İleriki zamanlarda uzama tamamen durur.

Operasyon sonrası ilk 10 gün dikkat edilemesi gerekenler;

 • Operasyon sonrası operasyonu yapan doktor ile iletişimde kalınmalı ve tavsiyelerine uyulmalıdır.
 • Günlük olarak yıkama prosedürüne uyulmalı ve ilgili fotoğraflar paylaşılmalıdır.
 • Sürtme ve çarpmalara karşı korunmalıdır.
 • İlk 3 gün kahve, yeşil çay gibi kan sulandırıcı etkiye sahip içeceklerden kaçınılmalıdır.
 • İlk 10 gün alkol tüketilmemelidir.
 • Bol sıvı tüketilmelidir.

Kaşlar Neden İncelir ve Dökülür?

 • Genetik nedenler,
 • Aşırı kozmetik kullanımı,
 • Trikotillomania/yanlış kaş alımı,
 • Kullanılan ilaçlar,
 • Devam edilen bir tedavinin yan etkisi gibi bir çok nedene bağlı olarak incelebilir.
 • Yapı itibari ile zaten ince telli olan kaşlar, dış bir etkene bağlı olarak daha da incelirse kişiyi rahatsız edici bir görüntü oluşacaktır.

Kaş Ekimi ile Düzeltilebilen Sorunlar Nelerdir?

 • Gözü dış etkenlere karşı korumak,
 • Yüz karakterimizi belirlemek,
 • Profilimizi tamamlamak,
 • Mimiklerin oluşumuna yardımcı olmak, gibi önemli görevleri olan kaşlarda oluşabilecek rahatsız edici bir görüntü sadece kaşlar ile kalmayacak sosyal hayatımızıda olumsuz etkileyecektir.

Genetik sebepler ile doğuştan gelen,

 • Kaş üzerinde bölgesel boşluk,
 • Seyrek kaş yapısı,
 • İnce kaş formu gibi kaş problemleri, kaş ekimi ile kesin olarak çözüme kavuşturulabilir.

Sonradan dış bir etkene bağlı olarak gelişen durumlarda da kaş ekimi tercih edilir. Dış etkenler şu şekilde sıralanabilir;

 • Geçirilen bir kaza,
 • Yanlış kozmetik kullanımı
 • Aşırı kozmetik kullanımı
 • Trikotillomania (yanlış kaş alımı)
 • Kullanılan ilaçlar
 • Devam eden bir tedavinin yan etkisi
Kaş Ekimi Şekil Vermeye Yardımcı Olur mu?

Sadece bölgesel boşluk olan ya da seyreklik problemi için kaş ekimi yapılmaz. Doğuştan genetik olarak ince kaş formuna sahip kişilerde kaşlarını kalınlaştırmak, kaşlara yeni bir form kazandırmak içinde kaş ekimini tercih edebilir.

Operasyon öncesi operasyonu gerçekleştirecek doktor ile birlikte yeni bir kaş formu oluşturulur. Oluşturulan form dahilinde transfer edilecek olan köklerin yerleri hazırlanır. Operasyon sonunda kişi istediği kaş formuna ulaşabilir.

Kaş Ekim Sonrasında Kaşlar Ne Zaman Çıkar?

Bu durum kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 3-4 ay içerisinde kaşların yeni formu oluşmaya başlar . ilk dönemlerde kaşlarda uzama gözlenecektir. Kişinin ara ara kaşlarını makasla kısaltması gerekir. İlerleyen zamanlarda kaşlardaki uzaman hızı yavaşlar ve bir süre sonra tamamen durur. Transfer edilen köklerin tam olarak kaş formuna dönmesi 1 seneyi bulabilir.

Kaş Ekiminde İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Kişinin metabolizma hızına bağlı olarak kaş ekimi sonrası iyileşme süresi maksimum 10 gündür. 10 gün sonra kişi rahatlıkla eski rutinine dönebilir. Bu süreden sonra kaşların yerlerinden çıkma ya da zarar görme durumu söz konusu değildir.

Kaş Ekiminin Sonrası Kaşların Uzama Hızı Nasıl Olur?

Genetik olarak kaş kökleri uzamamaya kodlanmıştır köklerdir. Belirli bir uzunluğa geldiklerinde kaşların uzaması durur. Donör alandan alınan saç kökleri ise genetik olarak uzamaya kodlanmış kökler olduğundan transfer edildikleri ilk zamanlarda uzamaya devam eder. Kişi ara ara makasla uzayan kısımları kısaltabilir. Zaman içerisinde uzama hızı yavaşlar ve bir süre sonra durur. Donör alandan alınan saç kökleri kaş formuna uyum sağlar ve kaş kökleri gibi belirli bir uzunluktan sonra uzamaya devam etmez.

Kaş Ekim Anlaşılır mı?

Başarılı bir kaş ekimi sonrası doğal bir görüntü elde edilir. Zaman içerisinde saç kökleri kaş formuna döner. Bu sebeple rahatsız edici bir görüntü oluşmaz.

Kaş Ekiminin Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi kaş ekimi operasyonlarında da bazı komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar, enfeksiyon riski, doğal görünümün oluşmaması, yeni kaş formunun kişinin isteğine uymaması gibi sıralanabilir.

Bu tarz istenmeyen durumlardan kaçınmak için operasyon öncesinde yapılan planlama aşamasında operasyonu gerçekleştirecek doktor ile bizzat görüşülmeli, tüm detaylar hakkında konuşulmalıdır. Operasyonun en önemli kısmı planlama aşamasıdır. Yanlış ya da eksik bir planlama ile operasyona başlanılırsa, istenilen sonuca ulaşılması oldukça zorlaşacaktır.

Kaş Ekimi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

-Ekilen Kaşlar İleride Renklendirilebilir mi?

Ekilen kaşlar çıkış sürecini tamamladıktan sonra renklendirilebilir.

-Düz Kaşlar İçin Kavis Verilebilir mi?

Yeni kaş formuna yüz şekline göre kişiler ile birlikte karar verilir.

-Kaş Ekiminden Sonra Kaş Piercingi Yapılabilir mi?

1 senenlik sürecin sonunda kaşlar çıkış sürecini tamamlar. Sonrasında piercingi uygulaması yapılabilir.

-Enseden Alınan Saçlar Kaşta Çok Uzar mı?

ilk dönemlerde uzamaya devam eden saçlar makasla kıslatılabilir. Zamanla uzama hızı yavaşlayacak, saç telleri incelerek kaş formuna dönecek ve uzama hızı sabitlenecektir.

-Kaş Ekimi Kaşların Sadece Şeklini Değiştirmek İçin Uygulanabilir mi?

Kaş ekimi sadece seyrek kaş yapısı ya da bölgesel boşluklar için uygulanmaz. Genetik olarak doğuştan ince kaş formuna sahip kişiler, kaşlarının formunu değiştirmek/kalınlaştırmak içinde kaş ekimini tercih edebilir.

-Kaş Ekiminde Enfeksiyon Riski Nedir?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi estetik operasyonlarda da bazı riskler bulunmaktadır. Enfeksiyon riski de bunlardan biridir. Doğru klinik seçimi ile bu risk en aza indirgenebilir.
-Yaptığım Kaş Kontürünün Rengi Değişti. Yakın Bir Renge Ekim Yapılabilir mi?
Renklendirme yapılması mümkün değildir. Kişinin saç rengi hangi renkse, kaşlarda o renkte çıkış sağlayacaktır. İsteğe göre çıkış aşaması bittikten sonra renklendirilebilir.

-İstediğim Kaş Şeklini Seçebilir miyim?

Kaşların yeni formuna kişinin yüz yapısına göre kişiler ile beraber karar verilir.

-Kaş Ekimi Fiyatları 2022

Kaş ekimi operasyon fiyatları operasyon zamanına, alınacak olan pakete, yapılacak olan planlamaya göre değişkenlik gösterir. Güncel kaş ekimi fiyatları için buradan bilgi alabilirsiniz.

Anahtar kelime: kaş ekimi
…………………………………………