Tıraşsız Saç Ekimi Nedir?

Traşsız saç ekimi günümüzde en konforlu saç ekim tekniği olarak karşımıza çıkar. Özellikle iş insanları tarafından ya da dökülme problemini kompleks haline getirmiş kişiler tarafından tercih edilen tıraşsız saç ekimi süreci, çevredeki insanlar farkına varmadan sık ve doğal saçlar elde edilmesi konusunda sıkça başvurulan bir tekniktir. Donör alanı olarak adlandırılan ense bölgesinden pencere açmak sureti ile alınan kökler, ekim alanında ihtiyaç duyulan bölgeye herhangi bir traş yapılmadan transfer edilir. Ekim alanındaki saçlar orjinal saçların arasında kamufle olurken, ense bölgesinde bir parmak genişliğinde açılan pencereler de, diğer saçlar tarafından kamufle olur ve görüntüde bir değişiklik olmaz. Psikolojik ve sosyal açıdan konfordan ödün verilmeden saç ekimi süreci tamamlanmış olur. Bu şekilde kişi sosyal hayatına ara vermeden devam edebilir.

Tıraşsız Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Süreç normal saç ekim prosedürü ile benzerlik gösterir. Öncelikle kişinin tıraşsız saç ekimi operasyonuna uygunluğu kontrol edilir. Gerekli testler yapılır. Operasyona engel bir durum olmadığı kesinleştikten sonra operasyon için hazırlıklara başlanır. Normal saç ekimi prosedüründen farklı olarak alım işlemi, donör alanda açılacak olan bir parmak genişliğindeki pencereden yapılır. Açılacak pencerenin formu kişinin saç tarama tarzına göre değişkenlik gösterebilir. Burada amaç alım yapılan yerin diğer saçlar ile kamufle olacak formda olmasıdır.

Ekim alanında ise var olan saçlar kesilmez ve yapılacak olan planlama, var olan saçların aralarına yapılır. Bu şekilde kişi sosyal hayatına ara vermeden devam edebilir.

Tıraşsız saç ekimi genellikle iş insanları ya da yoğun tempo nedeni ile saç problemi ile yaşamak zorunda kalan kişiler, kadınlar, operasyon sonrası görüntüden çekinen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Tıraşsız Saç Ekimi Yöntemleri

Genel işleyişi itibari ile traşlı saç ekimi ile benzerlik gösterir. Dökülmenin durumuna göre safir FUE saç ekimide uygulanabilir, DHI choi-pen tekniğide uygulanabilir. Teknik seçiminde bağlayıcı unsur dökülmenin durumudur. Kişinin genel olarak bir dökülme problemi olmayıp sadece ön hattında problem var ise, alnın geniş olması sebebi ile rahatsızlık duyuluyorsa, planlama sadece ön hatta yapılacaksa safir FUE saç ekimi uygun olacaktır. Bu şekilde saçlara daha efektif yön verilebilir. Planlama profilde olması sebebi ile görüntüyü doğrudan etkiler. Bu sebeple saç yönlerinin uyum içerisinde doğal bir görünümde olması ayrıca önem kazanır.

Kişide genel olarak bir dökülme problemi var ise, var olan saçların aralarınında desteklenmesi gerekiyorsa safir FUE ekiminden daha çok DHİ choi-pen tekniği efektif olacaktır. Safir saç ekiminde var olan saçların aralarına giriş yapılırken, safir materyalinin keskin olması sebebi ile var olan saç kökleri zarar görebilir ki bu da operasyonun başarısını olumsuz etkiler. DHI saç ekiminde kullanılan uçların kesici değil, delici formda olması sebebi ile var olan saç köklerinin aralarına, var olan saç köklerine zarar vermeden destekleme yapılabilir. Bu sayede kişi hem var olan saçlarını, hemde yeni saçlarını beraber kullanmaya devam edeceğinden, daha gür saçlara kavuşabilir.

Her iki tekniktede alım işlemi için FUE saç ekimi tekniği uygulanır. Donör alanda açılan pencereden, operasyon öncesi bilgisayar ile analizi yapılan saç kökleri homojen bir şekilde çıkarılır. Homojen yapılan çalışma sebebi ile görüntüde bir değişiklik olmaz. Kişi rahatlıkla hayatına devam edebilir.

Tıraşsız Saç Ekimini Kimlere Yapılır?

Seyrelen saçlar nedeni ile problem yaşayan ama aynı zamanda sosyal endişeler nedeni ile saç ekimi yaptırmaktan çekinen kişiler için en iyi saç ekimi merkezinde tıraşsız saç ekimi uygundur. İş insanları, iş yoğunluğu nedeni ile izin problemi olan kişiler, operasyon sonrası görüntüden çekinen, saçlarını kestirmek istemeyen kişiler ve kadınlar için uygundur.

Operasyon için yaş aralığı uygunluğu normal saç ekimi yaş aralığı uygunluğu ile aynıdır. Çok erken ya da çok ileri yaşlarda önerilmez.

Çok erken yaşlarda (dökülme durumu ve yapılacak planlamaya göre değişmekle beraber) yapılacak olan bir çalışma, dökülme haritasının değişebilmesi sebebi ile risklidir. Eğer erken yaşlarda bir tıraşsız saç ekimi operasyonu planlanıyorsa, mutlaka gelecekte oluşabilecek riskler hesaplanmalı ve planlama ona göre yapılmalıdır. Bu sayede kişinin saç dökülme problemi devam eder ve dökülme haritası değişirse oluşabilecek riskler en aza indirgenmiş olur. Kişiler bu tarz bir çalışmayla hem saç problemi ile yaşamaya devam etmek zorunda kalmaz hem de oluşabilecek risklerden korunmuş olur.

Kadınlar tarafından da sıklıkla tercih edilen tıraşsız saç ekimi operasyonu, var olan saçları kesmeden saç köklerini yerleştirmeye olanak tanıdığından oldukça konforludur. Operasyonun hemen sonrasında saç tarama tarzında yapılabilecek küçük değişiklikler ile kişiler operasyondan sonraki gün gündelik hayatlarına aynı şekilde devam edebilirler. Etrafındaki kişiler operasyona dair bir şey göremez.

Tıraşsız Saç Ekimi Avantajları Nelerdir?

Günümüz dünyasında en büyük problemlerden biriside yoğun tempodur. Yoğun tempo sebebi ile çoğu zaman kendimizi ihmal ederiz. Bu yoğunlukta çoğu zaman saçlarda güçsüz düşer. Bu durum direkt olarak sosyal hayatımızı etkileyeceğinden başka problemler ile de karşı karşıya kalırız.

Tıraşsız saç ekimi bu yoğun tempoya ara vermeden hayatımıza devam etme olanağı sağlar. Mevcut görünüm bozulmadan günlük hayata devam edilirken bir yandan da saçlar desteklenebilir.

Bir diğer çekinilen konu ise şok dökülme sürecidir. Operasyondan yaklaşık 1 ay kadar sonra başlayan şok dökülme süreci kişiden kişiye değişmekle beraber 2-3 ay kadar devam eder. Bu süre zarfında ekim alanında hoş bir görüntü olmayacağı için kişilerin gündelik hayatı sekteye uğramaktadır. Tıraşsız saç ekiminde ise şok dökülme süreci var olan saçların altında gerçekleşeceği için görüntüde bir değişiklik olmaz. Kişi gündelik hayatına aynı şekilde devam edebilir. Yeni saçlar şok dökülme sürecini, var olan saçların kamuflasyonu ile tamamlayacaktır.

Tıraşsız Saç Ekimi Dezavantajları

Saç dökülme yapısına ve yapılan planlamaya göre dezavantajları değişkenlik gösterir.

Eğer sadece ön hat çizgisi aşağı alınmak isteniyorsa, saçlı bölgenin geri kalanında bir seyreklik yoksa herhangi bir dezavantajı yoktur. Donör alanda açılacak olan bir pencere ile kişiler rahatlıkla görüntüde bir değişiklik olmadan hayatlarına devam edebilirler. Donör alandaki diğer saçlar açılan pencere bölgesini kamufle eder. Ekim alanında da saç tarama şekli ile planlama yapılan bölge kamufle edilebilir.

Kadınlarda da aynı durum geçerlidir. Dökülmenin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dökülme spesifik olarak bir bölgede toplanmışsa tıraşsız saç ekiminin hiç bir dezavantajı bulunmaz. Yine saç tarama şeklinde yapılacak küçük değişiklikler ile kamuflasyon sağlanabilir.

Eğer genel bir seyreklik varsa, saç dökülme problemi büyük bir alana yayılmışsa bazı dezavantajlar ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;

 • Donör alanda açılacak olan pencerenin küçük olması sebebi ile yeteri kadar greft alınamayabilir.
 • Küçük bir alandan alınan greftler ile büyük bir alan kapatılmaya çalışılırsa ve bu sebeple donör alana gereğinden fazla stres uygulanırsa donör alanda açılan pencerede seyreklikler oluşabilir ve onarımı çok zordur.
 • Küçük bir alandan alınan yetersiz greft sayısı ile büyük bir alana planlama yapılmaya çalışılırsa, yeterli yoğunluk elde edilemez ve kişi tatmin olmayabilir.

Tıraşsız Saç Ekimi Sonuçları

Kişinin dökülme tipide tıraşsız saç ekimine uygunsa, doğru planlama yapıldığı takdirde gayet başarılı sonuçlar alınabilir. Sosyal hayata hızlı dönüş yapmak adına yapılacak olan yanlış bir planlamanın hüsran ile sonuçlanacağı unutulmamalıdır. Operasyon öncesinde saçların durumu iyi analiz edilmeli, kişinin yaşı, dökülme haritası, özellikle kadınlardaki hormonal durumlar gibi önemli parametreler değerlendirilmeli, sonrasında uygunluk varsa operasyon planlanmalıdır.

Tıraşsız Saç Ekimiyle Traşlı Saç Ekimi Arasındaki Farklar?

Günümüzde en çok tercih edilen ve önerilen saç ekim yöntemi traşlı saç ekimidir. Tıraşsız saç ekimi genel ortalamaya bakıldığında %1 civarındadır. Sebebi ise genellikle saç dökülme tipinin tıraşsız saç ekimine uygun olmamasıdır.

Genel işleyiş olarak iki durumda uygulama benzerlik gösterir. Saç ekim operasyonu sonrası bakım ve yıkamalar kısmında küçük değişiklikler bulunur.

Arasındaki farkları genel olarak özetlemek gerekirse;
Tıraş yapıldığında donör alanında da, ekim alanında da daha geniş bir alana sahip olunacağından hem daha yüksek greft sayılarına çıkılabilir, hem de kısıtlı bir alanda çalışılmadığı için donör alandan alınan greftlerin seçilerek alınma olanağı artar. Sık bir görüntü için donör alandaki en kaliteli saç kökleri toplanabilir. Geniş bir alana sahip olunduğu içinde kaliteli köklerin seçimi dolayısı ile greft sayısında düşüş yaşanmaz.

Ekim alanında ise dökülen alana daha sık bir planlama yapılabilirken, dökülmesi muhtemel alanada rahatlıkla ekim planlanabilir. Bu şekilde kişi ileride oluşabilecek bir saç seyrelmesi sebebi ile duyacağı rahatsızlıktan korunmuş olur. Tekrar tekrar saç problemi yaşamaz.

Traşsız saç ekiminde ise sosyal hayata daha hızlı dönüş sağlanabilir. Bu şekilde kişi daha konforlu bir süreç geçirir. Önemli nokta dökülme tipidir. Tıraşsız saç ekimi, spesifik bir bölgede oluşan saç kaybı ya da sadece ön hat çizgisinin aşağı alınmak istediği operasyonlarda gayet başarılı iken genel seyrelmelerde ya da büyük açıklıklarda yeterli olmayabilir.

Tıraşsız Saç Ekimi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Ekim öncesi prosedür traşlı ekim prosedürü ile birebir aynı olmakla beraber dikkat edilmesi gereken konu; seyrelme büyük bir alana yayılmışsa, küçük bir alandan alınan greft sayısı yeterli olmayacağı ve tatmin edici bir sonuç oluşmayacağıdır. Sadece sosyal hayata getireceği konfor düşünülerek tıraşsız saç ekimi tercih edilirse, kötü bir deneyim yaşanması kaçınılmazdır.

Dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilir;

 • Öncelikle kişinin operasyona engel bir sağlık problemi olup olmadığı analiz edilir.
 • Alerjik bir durum olup olmadığı analiz edilir.
 • Devam eden bir tedavi varsa mutlaka takip eden doktordan onay alınmalı ve saç ekim operasyonu gerçekleştirecek doktora bilgi verilmelidir.
 • Sigara kullanımı varsa azaltılmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır.
 • Alkol kullanımı son 10 gün kısıtlanmalıdır.
 • Son 3 gün kahve, yeşil çay gibi kan sulandırıcı etkisi bulunan içeceklerden kaçınılmalıdır.
 • Operasyon öncesinde erken yatılmalı, dinlenmiş olarak operasyona gelinmelidir.
 • Operasyondan önce mutlaka kahvaltı yapılmalıdır.
 • Operasyona gelirken saç şekillendiricileri kullanılmamalıdır.
 • Operasyon günü önden fermuarlı ya da gömlek formunda elbiseler tercih edilmelidir.

Tıraşsız Saç Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Operasyon sonrası içinde genel anlamda bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konular benzerlik gösterir. Farklı olarak; var olan saçların, yeni saç köklerinin tutunması aşamasında, greftlere yapışarak iyileşmesini tamamlamamış greftleri çıkarabileceği ya da yerinden oynatabileceği riski söylenebilir. Özellikle yıkamalar sırasında bu konuya azami dikkat edilmelidir.

Diğer dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilir;

 • Operasyonu gerçekleştiren doktor ile sürekli irtibatta kalınmalı ve tavsiyelerine mutlaka uyulmalıdır.
 • Günlük olarak yıkama sonrasında tüm açılardan fotoğraflar, operasyonu gerçekleştiren doktor ile paylaşılmalıdır.
 • İlk 10 gün ekim alanı sürtme ve darbelere karşı mutlaka korunmalıdır.
 • Varsa sigara kullanımı kısıtlanmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır.
 • İlk üç gün kahve, yeşil çay gibi kan sulandırıcı etkisi bulunan içeceklerden uzak durulmalıdır.
 • İlk 10 gün alkol kullanılmamalıdır.
 • Bir fiziksel aktivite yapılacaksa, operasyonu gerçekleştiren doktora bilgi verilmelidir.

Kısa Saçlı Kişilerde Tıraşsız Saç Ekimi

Tıraşsız saç ekiminde saçların ne kadar uzun ya da kısa olduğunu, işleyiş açısından bir fark oluşturmaz. Prosedür aynı şekilde devam eder.

Farklı olacak kısım, donör alan traş şeklinde olur. Eğer kişinin donör alanda, 1 parmak genişliğinde, enine açılacak olan pencereyi kapatacak uzunlukta saçı yoksa, doğal dışı bir görüntü oluşmaması için donör alan genel olarak kısaltılır. Ekim alanı traş şeklinde bir değişiklik olmaz.

Uzun Saçlı Kişilerde Tıraşsız Saç Ekimi

Kişi tıraşsız saç ekimine uygunsa ve tıraşsız saç ekimi tercih ediyorsa, ekim alanındaki ihtiyaca göre donör alanında 1 ya da 2 pencere açılır. Açılan pencereler, saçın uzun olması nedeni ile, operasyon sonrasında kişiyi rahatsız etmez. Operasyon sonrasından direkt olarak sosyal hataya dönüş sağlanabilir. Kişiler ayrıca kök hücreli saç ekimini de tercih edebilir.

Tıraşsız Saç Ekimi Fiyatları 2024

Operasyon ücreti alınacak olan paket, operasyon tarihi, yapılacak olan planlama gibi bazı parametrelere göre değişkenlik göstermektedir. Güncel tıraşsız saç ekimi fiyatları ile ilgili buradan bilgi alabilirsiniz

Anahtar kelime: tıraşsız saç ekimi