360 derece Vertex (Tepe Bölgesi) Saç Ekimi

Vertex olarak adlandırılan tepe bölgesi saç ekim planlamalarında, doğal bir görüntü elde etmek açısından kanal yönleri ‘gül görüntüsü’ oluşturacak şekilde’de verilir. Bu şekilde kişi saçlarını kısada kullansa, uzunda kullansa doğal görüntüden ödün verilmez.

Latince kökenli bir terim olan ‘Vertex’ tabiri ‘tepe bölgesi, zirve’ anlamına gelir. Saç ekiminde ise başın arka kısmı için Vertex tabiri kullanılır.

her ne kadar saç ekimi planlamalarında öncelikle ön taraf baz alınsa da estetik görünümün tamamlanması için tepe (Vertex) bölgesininde değerlendirilmesi şarttır. Tepe bölgesinde saç dökülme problemi yaşayan kişiler ön profilde başarılı bir görünüme sahipken arka ve yan profilde problem yaşayacaklardır.

Vertex Saç Ekimi

Saç ekimi denilince genellikle insanların aklına ön bölge gelmektedir. Erkek tipi dökülmelerde ekim alanı 7 bölgeye ayrılır. Lakin bu bölgeler ön, orta ve arka bölge olmak üzere 3 ana bölgede toplanabilir. Günlük hayatta insanlar ile konuşulurken, kişi aynada kendine bakarken ya da fotoğraf çekilirken öncelikle ön bölgeyi kullanır. Kişilere profil kazandıran bölgenin yüz bölgesi olması ve yüz bölgesinin tamamlayıcısının ön bölge olması sebebi ile planlama önden arkaya doğru yapılır. Donör alan durumuna göre eğer büyük bir açıklık var ise ve donör alan transfer alanını tamamen kapatmak için yeterli değilse planlama ön ve orta kısım için yapılır. Vertex, en erken ortalama 1 sene sonra yapılabilecek olan 2. bir seansa bırakılır.

Her ne kadar önem sıralamasına koyulduğunda ön bölge, vertex bölgesine göre daha önemli kabul edilse bile transfer alanı sadece ön bölgeden ibaret değildir. Doğal bir görüntü için tepe bölgesinde ön bölgeye eşlik etmesi gerekir. Aksi takdirde kişiler önden güçlü bir profile sahipken, yan veya arka açıda problem yaşayacaklardır.

360 Derece Saç Ekimi / Tepe Bölgesi, Vertex Saç Ekimi

Tepe bölgesine yapılacak olan ekimlerde ön bölgeden farklı olarak kanal açıları 360 derece verilir. Bunun sebebi tam olarak doğal görüntüyü yakalamaktır. Kişi zaman içerisinde saçlarını kısa kullanmak isteyebilir. Uzun kullanımlarda tepe bölgesindeki saç yönleri kişiyi rahatsız etmezken, kısa kullanımlarda kanal yönleri daha da görünür hale geleceğinden 360 derece kanal yönleri ayrıca önem kazanır.

Kanal olarak isimlendirilen greftlerin yerleştirileceği yerlerin, sağ-sol, yukarı-aşağı ve derinlik olmak üzere 3 farklı boyutu vardır. Tepe bölgesindeki doku kalınlığının ön bölgeye göre daha fazla olması sebebi ile tepe bölgesi ekimlerinde bu durum gözetilmeli ve planlama buna göre yapılmalıdır. Vertex ekimlerinde gül görüntüsünü yakalamak için sağ-sol açılar 360 derece olacak şekilde verilirken yukarı-aşağı yön yapısıda ayarlanmalıdır. Aksi takdirde greftler yüzeyde kalacak ve beslenememesi sebebi ile istenmeyen kayıplar yaşanacaktır.

Vertex Saç Ekiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tepe bölgesi ekim planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise dökülmenin devam edebileceği riskidir. Erken dönemlerde, dökülme haritasının değişebileceği riski gözetilmeden yapılacak olan bir Vertex saç ekim operasyonu, ilk etapta kişiyi mutlu etmesine karşın yakın gelecekte rahatsız edici bir görünüme dönüşebilir. Bunun sebebi dökülme haritasının değişmesi ve Vertex bölgesindeki açıklığın artmasıdır. Bu tarz durumlarda daha önceden transfer edilen saç köklerinde dökülme gözlemlenmeyeceğinden, ekim saçları kalırken etrafındaki saçlar dökülmeye devam eder. Önceki ekim saçları ortada kalırken, etrafında halka şeklinde bir boşluk oluşur. Buna halk arasında ‘at kuyruğu’ görüntüsüde denilmektedir. Bu tarz doğal dışı bir görüntüden kişiyi korumak için planlama aşamasında dökülme durumu iyi analiz edilmeli, oluşabilecek durumlar hakkında kişi bilgilendirilmelidir.

Vertex 2. Seans Planlaması

Vertex saç dökülmelerinde kişinin dökülme durumuna göre, eğer genel bir açıklı söz konusu ise operasyon 2 seans şeklinde planlanmalı ve ilk seansta öncelik ön bölgeye verilmelidir. Yeteri kadar greft alımı yapılmışsa tepe bölgesinede saç ekim planlaması yapılabilir. Donör alandan yeteri kadar greft toplanamamışsa, Vertex bölgesine girilmemeli, Vertex bölgesi başlangıcında operasyon kademeli olarak bitirilmelidir. Bu şekilde operasyondan sonra elde edilecek olan görüntü ‘ön kısımda bir problem yok-dökülme tepe bölgesinden başlamış-öne doğru geliyor(gelmeyecek) şeklinde olacaktır. Ön bölgede dökülme problemi olmayan, sadece Vertex bölgesinde dökülme sorunu yaşayan binlerce kişi olması ebebi ile kişi Vertex bölgesi boş kalmasına rağmen doğal bir görüntü elde eder. Büyük açıklıklarda kişiyi en az rahatsız edecek planlama şekli bu şekildedir. Ortalama 1 senelik sürecin sonunda tekrardan 2. seans operasyon planlanarak arkadan öne doğru bir planlama yapılabilir. Tepe bölgesi 1. bölge olarak belirlenir ve ilk planlama bu bölgeye yapılır. Donör alan daha fazla greft toplanmasına olanak tanıyorsa kalan greftler ile ön bölge desteklenebilir.

Vertex Sakal Destekli Saç Ekim

Donör bölge olarak öncelik her zaman ense bölgesidir. Ense bölgesindeki saç yapısı ile ekim alanındaki saç yapısı birbirine en uyumlu saç yapılarıdır. Donör alanın yetersiz olduğu durumlarda ise ek donör alan olarak kullanılabilecek bölge, sakal üzerinde çenenin alt kısmıdır. Bunun dışında bir bölgeden vücut kılları ile yapılacak olan bir saç ekim operasyonu çok başarılı sonuçlar vermez.

Sakalın donör alan olarak kullanıldığı durumlarda unutulmaması gereken nokta, sakalın profilde olması sebebi ile ana donör alanı değil ek donör alanı olduğudur. Bu fazla stres uygulandığında profilde istenmeyen, kişiyi rahatsız edecek bir görüntü oluşabilir.bu sebeple sakal alımlarında sakal sıklığı iyi analiz edilmeli, kişinin sakal kullanım alışkanlıkları değerlendirilmeli ve kişinin gelecekte sakallarını kesme riskide gözetilerek planlama yapılmalıdır. Daha fazla greft ihtiyacı ile sakala gereğinden fazla stres uygulanmamalıdır.

Sakaldan alınan kökler her ne kadar saç kökleri ile benzerlik göstersede yapı olarak saç köklerinden biraz farklıdır. Bu sebeple sakaldan toplanan saç kökleri, ekim alanında profilde bulunan ön bölgede kullanılmamalı, tek bir bölgede toplanmamalı, homojen olarak tepe bölgesine dağıtılmalıdır. Bu şekilde yapılan planlama ile sakal köklerinden ekstra bir yoğunluk elde edilirken aynı zamanda doğal görüntü için sakalın farklı formu, ense bölgesinden alınan saç kökleri ile kamufle edilmiş olur. Dikkat edilmesi gereken konu çalışma yapılan alanda kullanılan sakal kökü sayısının, saç kökü sayısının 1/4 oranını geçmemesi gerekliliğidir. Kullanılan sakal ve saç kök sayısı oranı bozulursa, başka bir deyişle çok sakal kökü-az saç kökü şeklinde bir planlama yapılırsa sakal kökleri baskın gelecek ve planlama yapılan alanda sakal görüntüsü oluşacaktır. Bu durum kişiyi sürekli olarak rahatsız etmeye devam eder.

Vertex Saç Ekimi Sonrası Süreç

Vertex saç ekimlerinde operasyon sonrası süreç normal saç ekim operasyon sonrası prosedür ile benzerlik gösterir. Dikkat edilmesi gereken nokta yatış pozisyonudur. Güvenli bir uyku için boyun yastığı ile sırt üstü pozisyonda olunmalıdır. Saç ekim sonrası ilk 10 günlük süreç saç köklerinin dokuya tutunma aşamasıdır. Bu aşamada saç kökleri iyileşme sürecindedir ve sürtme, darbe durumlarında yerinden oynayabilir ya da çıkabilir. Bu sebeple 10 gün boyunca sürtme ve çarpmalara karşı korunmalıdır.

Operasyon sonrası 10 günlük sürede uyku esnasında ekim alanını korumak için boyun yastığı kullanılmalıdır. Boyun yastığının boynu saran yapısı sebebi ile kişi uykudayken daha güvende olacaktır. Ön bölge ekimlerinde boyun yastığı kullanımı daha rahatken tepe bölgesi ekimlerinde boyun yastığının ekim alanına sürtme riski artmaktadır. Bu nedenle uyku sırasında çeneyi göğüse çekerek uyumak daha güvenlidir. Kişi boyun yastığı kullanarak sırt üstü pozisyonda iken istediği eğimde yatabilir. Unutulmaması gereken nokta hangi açıda olunursa olundun çene göğüse doğru çekilmelidir. Unutulmamalıdır ki, vertex saç ekimi işlemini ekibi ve hastane ortamıyla eksiksiz olan en iyi saç ekimi merkezi kullanılarak yapılmalıdır.

Tepe Bölgesi Ekim Ne Zaman Çıkar?

Vertex dokusu ön bölgeye göre farklılık gösterir. Kanlanması daha az ve kalınlığı daha fazladır. Bu durum saçların çıkış süresinide doğrudan etkilemektedir. Daha fazla beslenme olanağına sahip ön bölgedeki saçlar daha erken çıkış sağlarken, tepe bölgesindeki saç kökleri sonradan çıkış sağlamaktadır.

Ön ve tepe bölgesine beraber ekim yaptıran kişiler özellikle 6-7. aylarda ön bölgedeki artan yoğunluğu tepe bölgesinde aynı oranda göremeyebilir. Genellikle bu durum kişilerde tedirginlik oluşturur ama bu yersiz bir endişedir. Zaman geçtikçe öndeki yoğunluk tepe bölgesinde de görülmeye başlanacaktır.

Tepe bölgesindeki saç kökleri, ön bölgedeki saç kökleri kadar beslenme olanağına sahip olmadıklarında tepe bölgesi ekimlerinde önerilen, operasyon sonrası bakım ürünleri kullanılmasıdır. Saç ekim operasyon sonrası kullanımına göre hazırlanmış, saç köklerinin ihtiyaç duyduğu vitaminler yönünden zengin bakım ürünleri ile ön ve tepe bölgesindeki saç köklerinin beslenme oranındaki açıklık kapatılabilir.

Tepe Bölgesindeki Saçlar tutar mı?

Vertex saç ekim operasyonlarındaki genel kanı, başarı oranının düşük olduğu yönünde olsa da bu durum düzeltilebilir bir durumdur. Tepe bölgesindeki doku kalınlığı ve kanlanmanın ön bölgeye göre az olması sebebi ile saç kayıpları yaşanabileceği doğrudur. Lakin operasyon sonrası destekleyiciler ile bu durum düzeltilebilir.

Operasyon sonrası destekleyici tedavilere örnek olarak;

  • Otolog kök hücre tedavisi,
  • İnfüzyon buhar tedavisi,
  • Mezoterapi uygulaması,
  • Saç lazeri,
  • Bakım seti kullanımı verilebilir.

Bu destekleyiciler ile doku kalınlığı ve dolaşımın yavaş olmasından kaynaklanan eksiklik tamamlanabilir. Farklı çalışma prensiplerine sahip olmakla beraber tüm destekleyici tedavilerin ana amacı uygulandıkları alandaki saç köklerinin canlanmasını sağlamaktır

Vertex Saç Ekim başarı oranı

Günümüzde gelişen teknoloji ve artan deneyim sayesinde saç ekim operasyonları başarı oranı %90 ların üzerindedir. Başarı oranı donör alan ve açıklık durumunun yanında, kullanılan teknik ve operasyonu gerçekleştirecek olan hekimin deneyimi ile doğru orantılı olarak değişir.

Operasyonun en önemli aşaması, planlama aşamasıdır. Operasyonun başarılı olması için öncelikle iyi bir analiz yapılmalı ve kişinin istekleri, beklentileri, yapılması gerekenler, yapılabilecek olanlar değerlendirilmeli, tüm bu parametreler gözetilerek bir plan oluşturulmalıdır. Aksi halde kişinin beklentisi ile yapılacak olan birbirini tutmaz ve medikal açıdan çok başarılı bir işlem gerçekleştirilse dahi tam anlamıyla başarılı bir operasyon olarak nitelendirilemez.

Estetik operasyonlarda tek bir doğru yoktur. Bir kişinin beğendiğini başka bir kişi beğenmeyebilir. Bu durumun kötü olması sebebi ile değil, estetik algılarının farklı olması sebebiyledir. Esasında estetik cerrahide en önemli başarı ölçütü aynadır. Eğer kişi aynaya baktığında iyi hissetmiyorsa kağıt üzerinde elde edilen başarının çok ta bir önemi kalmaz. Estetik operasyonlar hayatı tehdit etmez ve genellikle daha iyi hissetmek adına yapılır. Bu sebeple iyi hissettirmelidir.

Tepe Bölgesi (Vertex) Saç Ekim Fiyatları 2022

Operasyon ücretleri operasyonun yapılacağı zamana, alınacak olan pakete, yapılacak olan planlamaya göre farklılık gösterir. Güncel tepe bölgesi (Vertex) operasyon ücretleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi buradan alabilirisiniz.