Kök Hücre Nedir?

Kök hücre, insan vücudunda bulunan, diğer hücre yapılarından farklı olarak bölünmek sureti ile kendini yenileme özelliğine sahip, diğer hücre yapılarına dönüşebilen hücrelerdir. Birçok kaynakta ‘ajan’ olarak geçen bu yapılar, vücudun ihtiyacına göre hasarlı dokuların yapısına bürünerek onarım sağlar. Sürekli olarak çoğalabilir ve şekil değiştirebilir.

İnsan vücudu sistemlerden, sistemler organlardan, organlar dokulardan, dokular ise hücrelerden oluşur. Her sistemin temeli hücrelere dayanır. Kök hücreler hayati önem taşıyan işlevleri yerine getirecek sistemlerin içerisinde bizzat bulunmamakla beraber, bu işlevleri yerine getiren sistemleri oluşturan hücrelerin oluşumunda rol alır.

Kök hücreler, çoğalma özelliği bulunmayan sinir ve kas hücrelerinin aksine yüzlerce hatta milyonlarca kez bölünmek sureti ile çoğalabilir. Bu bölünme bazen hasarlı dokuların onarımı için gerçekleşirken bazen de kök hücrenin yenilenmesi için kendi içinde gerçekleşir.
Yeni doğan bir bebekte kök hücre oranı 10000/1 iken ilerleyen yaşlarda bu oran 1000000/1’e kadar düşer. Bu düşüşle beraber hasarlı dokuların onarımı yavaşlayarak gitgide imkansız hale gelir.

Otolog Nedir?

Otolog tabiri en kısa anlatımı ile ‘kendinden kendine’ şeklinde tarif edilebilir. Yapılan işlemin kaynağı ile etkilenmek istenen yapı aynıdır.

Otolog Kök hücre Tedavisi Nedir?

Vücuttaki tüm yapıların oluşumunda görev alan kök hücreler, birçok hastalığın tedavisinde aktif olarak kullanılmaktadır. Kişinin kendisinden alınan kök hücreler, yapılan işlemlerden sonra kişiye tekrardan verilir. Enjekte edilen hücreler hasarlı dokuların yapısına bürünür ve hasarlı dokuların onarımını gerçekleştirir. Böylelikle kök hücreli saç ekimi gerçekleşmiş olur.
Otolog kök hücre tedavisi son yıllarda saç problemi olan kişilerde de başarı ile uygulanabilmektedir. Doğuştan dökülmemeye kodlanmış olan, donör alanı olarak adlandırılan, saç köklerinin en güçlü olduğu ense kısmından alınan numuneler bir dizi işlemden geçirilerek çoğaltılır. Alınan numuneler tam bir eriyik haline getirilir ve saç dökülme problemi olan bölgelere enjekte edilir. Saçlı dokudan alınan kök hücreler, uykudaki saç köklerinin yapısına bürünerek, bölünmek sureti ile çoğalır ve uyuyan saç köklerinin hasarını onarır. Bu şekilde uygulandığı bölgede bir hareketlenme sağlar. Kök hücreler aracılığı ile onarılan saç kökleri, kısa zaman içerisinde tekrardan eski görüntüsüne kavuşur.

Otolog Plus Kök Hücre Tedavisinin Farkı Nedir?

Günümüz teknolojisi ile farkılı tedavi prosedürleri birleştirilerek daha kısa sürede daha efektif sonuçlar hedeflenmektedir. Otolog plus kök hücre tedavisi de, otolog kök hücre tedavisi ve buhar greft infüzyonunun birleştirilmesi ile ortaya çıkan bir tekniktir. Amacı hasarlı dokuların onarımı sağlanırken beslenme kalitesini de maksimize etmektir.

Kişi, günlük hayatın yoğun temposunda farkında olmadan birçok dış etkene maruz kalır. Bunlar;

 • Stres,
 • Kullanılan kozmetikler,
 • Saçlara yapılan uygulamalar,
 • Düzensiz beslenme,
 • Düzensiz uyku,
 • Tozlu ortamlar,
 • Aşırı sıcak ya da soğuk olarak sıralanabilir.

Bunların yanında;

 • Genetik faktörler,
 • Vitamin ya da mineral eksiklikleri,
 • Hormonal problemler,
 • Deri hastalıkları
 • Kullanılan ilaçlar,
 • Devam eden bir tedavinin yan etkisi olarakta saç dökülme problemi ortaya çıkabilir.

Saç dökülmesine etki eden birçok dış etken olması sebebi ile yapılacak olan tedavi prosedürünün de aynı oranda güçlü olması, alınacak sonucun kalitesini artırmaktadır. Bu sebeple Murat Makascı Klinik doktorları tarafından geliştirilen otolog plus kök hücreli saç ekimi, son derece başarılı sonuçlar vermektedir.
Bu teknik, kök hücreler ile hasarlı saç köklerinin onarımı sağlanırken, infüzyon tedavisi ile beslenme kalitesi artırılması esasına dayanır.

Saç köklerinin ihtiyacı olan vitaminler yönünden zengin mezoterapi, buharlaştırılarak saç köklerinine uygulanır. Farklı zamanlarda farklı uygulama şekilleri olmakla beraber, otolog kök hücre tedavisi ile beraber uygulandığında, donör alandan alınan saç kökleri greft buhar infüzyon ünitesinin içine yerleştirilir. Alınan saç kökleri dışarıda kaldıkları süre boyunca beslenemez. Beslenemeyen kökler bir süre sonra kalite kaybı yaşarlar. Bu kaybın önüne geçmek, köklerin en kaliteli şekilde transferini sağlamak amacı ile greft buhar infüzyon ünitesi kullanılır. Bu sayede sürekli olarak saçların ihtiyaç duyduğu vitaminlerden oluşan mezoterapi buharı ile beslenmeye devam eden saç kökleri kalite kaybına maruz kalmaz.

Kalite kaybından korunan saç kökleri transfer edilirken enjekte edilecek olan kök hücreler ile tam bir iyileşme durumu gözlenir. Kök hücreler yeni saç köklerinin transfer edildiği bölgedeki hücre yapılarına dönüşerek hem iyileşme süresini kısaltır hemde operasyonun başarı oranını yüksek ölçüde artırır.

Otolog Plus Kök Hücre Tedavisi Uygulama Amacı Nedir? Ne İşe Yarar?

İki farklı amaç için otolog plus kök hücre tedavisi uygulanır. Bunlar;

 • Dış etkenlere bağlı olarak gelişen saç dökülmelerinde dökülmeyi durdurarak saç kayıplarını engellemek,
 • Saç ekim işlemi sonrası operasyonun başarı oranını artırmak.

Uygulama öncesinde saç dökülme probleminin neden kaynaklandığı tam olarak bilinmelidir. Yapılacak olan hormon ve vitamin testleri ile kişinin saç dökülmesin genetik sebepler ile mi yoksa dış bir etkene bağlı olarak mı geliştiği rahatlıkla anlaşılabilir.

Saç dökülme problemi genetik sebepler ile oluşmuşsa, uygulanacak olan tedavi de efektif bir sonuç elde edilemez. Genetik sebepler ile oluşan saç dökülmesinin günümüzdeki tek tedavisi saç ekimidir. Saç ekimi dışında yapılacak olan hiç bir tedavi protokolü ile kalıcı bir sonuç elde edilemez.

Dış bir etkene bağlı olarak gelişen saç dökülmelerinde, maruz kalınan durum nedeni ile saç kökleri hasar alır. Hasarlı saç kökü düzgün çalışamaz hale geldiğinde tamamen ölmemesine karşın saç kökü de üretemez. Bu duruma ‘uyku hali’ denir. Uykudaki saç kökleri canlı saç kökleri olmasına karşın çok ince formdadırlar ve uzamazlar. Kök hücre transferi ile uykudaki, hasarlı saç köklerinin onarımı sağlanır. Kök hücreler hasarlı dokuların yapısına dönüşerek o saç kökü gibi çalışmaya başlar. Bu şekilde saç kökü uyku halinden çıkar ve eski gücüne kavuşarak saç üretmeye devam eder.

Uygulama saç ekimi operasyonu ile beraber yapılıyorsa, kök hücreler uykudaki saç köklerini uyandırma görevinin yanında yeni saç köklerinin ekim alanına uyumunu hızlandırma görevinide üstlenir. Saç köklerini donör alandan alarak ekim alanına transfer etmek, saç ekim operasyonunun ilk kısmıdır. İkinci kısım ise transfer edilen saç köklerini en kaliteli şekilde besleyerek, ekim alanına tutunmalarının sağlanmasıdır. Kök hücreler bölünerek çoğalabilen, sürekli şekil değiştirebilen yapıda olduklarından, yeni saç köklerinin hücre yapısına dönüşerek iyileşme sürecini kısaltacakları gibi doku beslenme kalitesini artıracaklardır.

Otolog Plus Kök Hücre Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Uygulama lokal anestezi altında, yaklaşık 30 dakikada tamamlanır. Tek seanslık bir tedavidir. Kişinin bilinci sürekli olarak açıktır. Ağrısız anestezi cihazları ile ağrı minimuma indirilir ve kişiyi rahatsız edecek boyutta bir ağrı oluşmaz. Uygulama sonrasında hastanede kalmayı gerektirecek bir durum yoktur. Kişi 30 dakika sonra taburcu olarak, günlük hayatına aynı şekilde devam edebilir.

Öncelikle spesifik bir neden (kemoterapi, depresyon tedavisi gibi) olmadığı sürece dökülmemeye kodlanmış olan saç köklerinin bulunduğu ense bölgesinde, tercihen kulak arkasında 1 cm2 bir alan, özel süspansiyonlar ile temizlenip lokal anestezi uygulanır. Lokal anestezi sırasında ağrısız anestezi tekniği kullanılacağından kişi, rahatsız edici boyutta bir ağrı hissetmez. Sonrasında özel aparatlar ile saçlı dokudan, saçlı doku ve saç kökleri beraber alınır. Sonrasında pansuman yapılarak verici alan kapatılır.
Alınan örnekler bir dizi işlemden geçirilerek bir eriyik haline getirilir. Kök hücreler yönünden zengin olan bu süspansiyon, problemli bölgeye enjekte edilir. Bu şekilde otolog kök hücre tedavisi tamamlanmış olur.

Otolog plus kök hücre tedavisinde ise uygulanan tedaviye ek olarak infüzyon uygulaması yapılır. Saçın ihtiyaç duyduğu vitaminler yönünden zengin mezoterapi buharı ile problemli alan beslenir. Saç ekiminden bağımsız yapılan otolog plus kök hücre tedavisinde, alınan örnekler işlem görürken kişi infüzyon ünitesine alınır. Saç dökülme problemi olan alana tam bir beslenme sağlanır. Bu beslenme artışı ile sonuç maksimize edilir. Ağrısız bir işlemdir. Uygulama sonrasında kişinin hastanede yatmasını gerektirecek bir durum oluşmaz. Direk olarak taburcu olunabilir.

Otolog Plus Kök Hücre Destekli Saç Ekimi?

Saç dökülme problemi kadın ve erkeklerde sosyal hayatı direk olarak etkilediğinden özgüven kaybına neden olur. Özgüven kaybı, dolaylı yoldan iş, aile ya da sosyal hayatta da çeşitli problemler doğurur. Bu sebeple yapılacak olan bir saç ekimi işleminde sonuç maksimum olmalıdır. Sonucu maksimize etmek için yapılabilecek olan destekleyici tedavilerin en etkili olanları ise otolog kök hücre tedavisi ve infüzyon tedavisi gelir.

Otolog plus kök hücre tedavisinde, donör alandan toplanan saç kökleri dışarıda kaldığı süre boyunca infüzyon ünitesinde mezoterapi buharı ile beslenmeye devam eder. Bu şekilde kök kalitesi korunarak transfer işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında ise yapılacak olan kök hücre desteği ile hem problemli alandaki hasarlı/uykudaki saç kökleri onarılır hem de yeni transfer edilen saç köklerinin iyileşme hızı desteklenir. Bu şekilde sonuç maksimize edilir.

Otolog Plus Kök Hücre Tedavisi Aşamaları Nelerdir?

İlk aşama, planlama aşamasıdır. Yapılacak olan analiz sonrasında kişinin tedaviye engel bir durumu yoksa tedaviye başlanır. Verici alanın temizlenmesi aşamasından sonra yapılacak olan lokal anestezi ile tedavi boyunca kişiyi rahatsız edecek boyutta bir ağrı oluşmaz. Anestezi sağlandıktan sonra özel aparatlar ile dökülmemeye kodlanmış saç köklerinin bulunduğu ense bölgesinden, tercihen kulak arkasından doku örneği alınır. Alınan doku örnekleri bir dizi işlemden geçirilirken, kişi infüzyon ünitesine alınır. Problemli alan dokusu da mezoterapi buharı ile tam bir beslenme sağlanır. Kök hücre süspansiyonu hazır olduğunda, kök hücreler problemli alana enjekte edilir ve tedavi protokolü tamamlanır. Sonrasında kişi taburcu edilebilir. Kişinin en iyi sonucu alabilmesi için en iyi saç ekimi merkezi tercih etmesi gerekir.

Otolog Plus Kök Hücre Tedavisi Avantajları Nelerdir?

Otolog plus kök hücre tedavisinde, normal tedavi protokolüne ek olarak beslenme kalitesi de artırılacağından dolayı yapılan işlemin sonucu maksimize edilir. Hasarlı dokuların onarımı kök hücreler ile sağlanırken aynı anda var olan saç köklerinin beslenme kalitesi de artırılır. İki tedavi protokolü aynı anda devam eder. Özetlemek gerekirse;

 • İki tedavi protokolü aynı anda işler,
 • Sonuç maksimize edilir,
 • Kişinin yaşam kalitesi artar,
 • İşlem ağrısız anestezi tekniği ile uygulanacağından konforludur,
 • Yaklaşık 30 dakikada tamamlanır, hastanede yatış gerektirmez.

Otolog Plus Kök Hücre Tedavisi Sıkça Sorulan Sorular;

Otolog plus kök hücre tedavisi başarı oranı nedir?

Kişiden kişiye göre değişmekle beraber başarı oranı %90 ın üzerindedir. Diğer tedavi protokolleri ile desteklendiğinde bu oran daha da artırılabilir.

Otolog plus kök hücre tedavisi yan etkileri nelerdir?

Otolog kelime anlamı olarak ‘kendinden kendine’ anlamındadır. Kök hücrelerin alındığı kişide, uygulama yapılacak olan kişide aynı kişi olduğundan herhangi bir yan etki riski bulunmamaktadır.

Otolog plus kök hücre tedavisi ağrılı bir işlem midir?

Uygulama lokal anestezi altında yapılır. Anestezi sırasında ağrısız anestezi cihazları kullanılır. Bu sebeple ağrı yok denecek kadar azdır.

Otolog plus kök hücre tedavisi kaç gün sürer?

Ortalama 30 dakika içerisinde tedavi protokolü tamamlanır. Sonrasında kişi taburcu olabilir.

Otolog plus kök hücre tedavisi ne zaman etkisini gösterir?

Kısa sürede tamamlanan bir tedavi olmasına karşın etki süresi uzundur. Uygulamanın etkisi kişiden kişiye değişmekle beraber 3-4 ay içerisinde gözlemlenmeye başlar.

Otolog plus kök hücre tedavisi sonrası iyileşme süreci?

Donör alandan alınan doku örnekleri için yapılan bandaj bir sonraki gün çıkarılabilir. Kişi günlük hayatına devam edebilir. 1 hafta kadar antibiyotik kullanılmalıdır.

Otolog plus kök hücre tedavisi öncesi yapılması gerekenler nelerdir?
 • Uygulama yapılacağı gün kan sulandırıcı etkisi olan kahve yeşil çay gibi içecekler tüketilmemelidir,
 • Uygulama günü saçlara şekillendirici sürülmemeli, uygulama alanı temiz olmalıdır,
 • Alkol tüketimi 1 hafta öncesinde kısıtlanmalıdır.
Otolog plus kök hücre tedavisi sonrası yapılması gerekenler nelerdir?
 • Uygulama sonrasında antibiyotik kullanımı aksatılmamalıdır.
 • 3 gün süre ile kan sulandırıcı etkisi bulunan içeceklerden kaçınılmalıdır,
 • 1 hafta süre ile alkol alınmamalıdır,
 • Haricen bir bakım gerektirmez.
Otolog plus kök hücre tedavisi sonrası evde bakım nasıldır?

Herhangi bir bakım gerektirmez. Uygulama yaklaşık 30 dakikada tamamlanır ve tek seanslık bir işlemdir.

Otolog Plus Kök Hücre Tedavisi Fiyatları 2024

Uygulama fiyatları ile ilgili güncel bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Anahtar kelimeler: otolog- kök hücre- kök hücre tedavisi- otolog plus kök hücre tedavisi