Ağrısız Anestezi

Ağrısız anestezi, saç dökülme problemi yaşayan ve saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin konforlu ve rahat bir operasyon geçirmesi amacı ile geliştirilen, operasyon sırasında kullanılacak olan anestezi ilaçlarının iğnesiz, ağrısız anestezi cihazları aracılığı ile uygulanması esasına dayanan bir tekniktir.

Geçmiş yıllarda anestezi dental uçlu enjektörler ile sağlanmaktaydı. Kullanılan iğneler, her ne kadar ince formda olsalar da ekstra bir ağrı oluşturduğu için operasyon konforunu düşürmekteydi. Bu durum oluşan ağrıdan çekinen ya da iğne fobisi olan kişiler için problem oluşturmaktaydı.

Gelişen teknoloji ile bu sorunu ortadan kaldıran iğnesiz ağrısız anestezi cihazlarının çalışma mantığı silah esasına yakın. Cihazın içerisine konulan anestezik madde basınçla püskürterek dokuya zerk edilir. Küçük dozda aneztezik madde püskürtüldüğü için geniş bir alana yayılır ve bu şekilde ağrı hafifletilir.

Bilinenin aksine anestezi sırasında ağrı tamamen ortadan kalkmaz. Hissedilecek ağrı düzeyi, kişinin ağrı eşiğine göre de değişir. Ağrı tamamen ortadan kalkmasa da genel anlamda kişiyi rahatsız edecek boyutta bir ağrı oluşmaz.

Ağrısız Anestezi nasıl yapılır

Saç ekimi operasyonları lokal anestezi altında yapılır. Kişinin bilinci kendi isteği ile uyuduğu zamanlar dışında sürekli olarak açıktır.

Bütün operasyon süresi boyunca iki adet anestezi aşaması bulunur ve bu aşamalar totalde bir kaç dakika içinde tamamlanır. Bunlardan ilki, donör alan olarak adlandırılan, saç köklerinin alınacağı bölge olan ense bölgesi iken diğer uygulama alanı alınan saç köklerinin transfer edileceği ekim bölgesidir.

Geçmiş yıllarda anestezi sağlanması için anestezik ilaçlar enjektör ve iğne aracılığı ile uygulanmakta ve operasyon içi konfor düşmekte iken günümüzde iğnelerin yerini,  ucunda iğne ya da benzeri bir aparat bulunmayan, basınçla çalışan, püskürtme şeklinde içindeki anestezik maddeyi dokuya zerk eden özel cihazlar almıştır.

İğnesiz, ağrısız anestezi cihazları, saç dökülme problemi olan ve oluşacak ağrıdan çekindiği için bu problem ile hayatına devam etmek zorunda kalan kişilere, iğne fobisi olanlara bugün rahatlıkla saç ekim operasyonu olma imkanı tanımaktadır.

Gelişen teknoloji ile saç ekim operasyonlarında yerini alan iğnesiz, ağrısız anestezi cihazları, basınç ile çalışır. İçindeki basınçla birlikte anestezik maddeyi yüksek hızda püskürterek dokuya zerk eder. Verilen anestezik ilaç miktarının az olması ve püskürtme yoluyla uygulanması sebebiyle, uygulanan ilaç miktarına göre geniş bir alana nüfuz ettiğinden oluşacak ağrı kişiyi rahatsız edecek boyutta değildir.

Bir sürpriz ile karşılaşılmaması adına ağrısız anestezi uygulaması konusunda bilinmesi gereken önemli nokta anestezi sırasında hiç bir şey hissedilmemesi değil, kişiyi rahatsız edecek boyutta bir ağrının oluşmaması durumudur.

Ağrısız anestezi cihazları ile birkaç dakika içinde tamamlanan anestezi aşaması sonrası kişi operasyon boyunca herhangi bir ağrı hissetmez. Operasyon sonrası da sanılanın aksine bir ağrı yoktur. Total kök hücreli saç ekimi süresi boyunca (ki bu yaklaşık 1 senedir) hafif ağrı hissedilebilecek olan süre bir kaç dakikadır.

Ağrısız Anestezi ne kadar sürer

Operasyonun başında, saç köklerinin toplanması için yapılan, donör alan olarak adlandırılan ense bölgesine yapılan ve kök toplama işi bittikten sonra, alınan köklerin yerleştirileceği, transfer alanına yapılan anestezinin tüm operasyon içindeki toplam süresi 10 dakikayı geçmez. Bu süre dışında kişi herhangi bir ağrı hissetmez.

Ağrısız Anestezi  etki süresi ne kadardır

Yapılan ağrısız anestezi işleminde iki farklı formda anestezik ilaç kullanılır. Kullanılan aneztezik ilaçların özelliklerini şu şekilde özetlenebilir;

  • İlk grup ilaç anında etki etmeye başlayan ilaç grubu,
  • İkinci grup ilaç ise hemen etki göstermeyen ama etki süresi uzun olan ilaç grubu.

İlk etapta ilk grup ilaçlar ile bir ön anestezi uygulaması yapılır. Buradaki amaç uyuşukluğun hemen başlamasıdır. Uyuşukluk ne kadar erken başlarsa kişi psikolojik olarak o kadar erken rahatlayacaktır. Bu aşamada kişi hafif ağrı hissedebilir ama bu ağrı kişiyi rahatsız edici boyutta değildir. 1. Gurup ilaç enjeksiyonu bittikten sonra kişi herhangi bir ağrı hissetmez pozisyondadır.

Tam bir uyuşukluk sağlamak amacı ile anında etki gösteren ama etki süresi kısa olan 1. grup ilaç uygulamasının hemen arkasından, hemen etki göstermeyen ama etki göstermeye başladığında uzun süre etkisi devam edecek olan 2. grup ilaç enjeksiyonu başlar. İki grup ilaçta ağrısız, iğnesiz anestezi kullanılarak enjekte edilir. 2. grup ilaç enjeksiyonu yapılırken, kişi daha öncesinde zaten bir uyuşukluğa sahip olduğu için bir şey hissetmez. 2. anestezik ilaç grubu birinci grup ilacın etkisi devam ederken uygulanır.

Bu işlem operasyonun içinde biri donör alan (ense bölgesi), diğeri transfer alanı (ekim bölgesi) olmak üzere iki sefer uygulanır. Totalde uygulama süresi 10 dakikayı geçmez ve uygulama süresince de kişinin isteği doğrultusunda ara verilebilir. 2. Grup ilaç uygulaması da bittiğinde tam bir uyuşukluk hali sağlanmış olur. Kişinin herhangi bir ağrı hissetmesi söz konusu değildir.

Ağrısız Anestezi hangi hastalara uygulanabilir

Operasyonun planlama aşamasında kişilerin operasyona uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bu aşamada saç ekim operasyonu olmasına engel bir problemi olmayan herkese ağrısız anestezi uygulanabilir. Uygulamanın herhangi yaş sınırı yoktur.

Saç Ekimi ağrılı bir işlem midir?

Geçmiş yıllarda, ağrısız anestezi cihazları kullanılmaya başlamadan önce operasyon öncesi iğneler yardımıyla anestezi sağlanmaktaydı. Bu da kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünden operasyon çok konforlu sayılmazdı. Ama günümüzde bu aşamada görev alan ağrısız anestezi cihazları ile ağrı konusunda kesin çözümler üretilmiştir. Kişilerin ağrı konusunda bir endişe duymasına gerek yoktur.

Sedasyon Nedir?

Sedasyon uygulaması, ağrısız anestezi cihazları öncesinde iğne fobisi olan ya da oluşan yüksek ağrı sebebi ile çekinen kişilere uygulanan bir tedavi prosedürüdür. Anestezi uygulaması öncesi ıv yolla verilecek olan aneztezik madde ile kişi yarı uyku haline alınır ve yarı uyku hali sona ermeden lokal anestezi yapılmaktaydı. Lokal anestezi işlemi tamamlandıktan sonra kişi uyandırılır ve operasyona devam edilirdi. Lakin bu işlemin yapılabilmesi için kişiler bir önceki geceden başlamak üzere bir şey yiyip içmemeli ve operasyona aç karna gelmeliydiler. Sedasyon uygulaması her ne kadar hissedilen ağrıyı ortadan kaldırarak kişi konforunu artırsa da sonrasında, operasyon, kişinin vücut enerjisi düşük olduğundan zor geçmekteydi. Ağrısız anestezi uygulamaları ile bu problem tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Sedasyon mu? Ağrısız Anestezi mi?

Sedasyon sağlığın ve cerrahinin hemen hemen her alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Saç ekim operasyonları, uzun süren operasyonlar olduğunda kişiler enerjiye ihtiyaç duyarlar. Sedasyonun ilk şartı bir önceki geceden itibaren bir şey yiyip içmemektir. Eğer kişi bilerek ya da bilmeyerek operasyon öncesi geceden itibaren bir şey yemiş ya da içmişse sedasyon uygulaması çok risklidir. Her ne kadar operasyon içinde standart olarak yemek molası verilse de o zamana kadar kişi aç karna devam etmek zorundadır. Bu durum operasyon konforunu oldukça etkiler.

Ağrısız anestezi cihazları yardımı ile yapılan anestezi aşamasında ise kişinin aç olması gerekmez, hatta operasyon sabahı sağlam bir kahvaltı önerilir. Yapılacak olan uygulama lokal olacağından vücudun geri kalanı ile ilgili bir durum yoktur.

Saç Ekimi Ağrısız Anestezi

Saç ekimi operasyonları, operasyon konforunu artırmak ve kişinin vücut enerjisini korumak adına ağrısız anestezi cihazları ile yapılan lokal anestezi altında yapılır. Kişinin bilinci sürekli olarak açıktır. sadece çalışma yapılacak olan alana anestezi uygulanır.

Ağrısız Anestezi Fiyatları

Operasyon içinde uygulanan ağrısız anestezi uygulaması için kişilerden ekstra bir ücret talep edilmez. Standart saç ekim paketlerinin hepsine ağrısız anestezi dahildir. Güncel saç ekimi operasyon ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz