Kadınlarda Saç Ekimi

Kadınlarda saç ekimi, tıpkı erkeklerde olduğu gibi genetik sebepler ile ya da travma sonrası oluşan saç dökülme durumlarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Erkek tipi saç dökülmesinden farklı olarak kadınlardaki hormonal sistemin, zaman zaman değişiklik gösterebilmesi sebebi ile operasyon öncesi bazı testler uygulanmaktadır. Bu testlerin amacı dökülme problemi geçici bir sebebe mi bağlı, yoksa kalıcı bir dökülmemi söz konusu bunun belirlenmesidir. Eğer kalıcı bir dökülme söz konusu ise kişinin hamilelik ve mens durumları da gözetilerek bir saç ekim planlaması yapılabilir.

Kadınlarda Saç Ekimi yapılır mı ?

Sanılanın aksine kadınlarda da saç dökülme problemi, özellikle son yıllarda erkelerde olduğu gibi sık karşılaşılan bir problemdir. Kadın tipi saç dökülmesi, erkek tipi saç dökülmesinden farklı olarak gerçekleşir. Dökülme kişinin genetik haritasına bağlı olabileceği gibi bir kaza yada travma sonrası da oluşmuş olabilir. Önemli nokta dökülmenin sebebinin belirlenmesidir. Devam eden bir sağlık problemi var ise sorun çözüme kavuşturulmadan yapılacak olan bir saç ekim operasyonu, özellikle kadınlarda başarılı sonuçlar vermeyebilir. Başarılı bir sonuç alınmasının zor durumları şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Hormonal değişiklikler,
 • Vitamin ya da mineral eksikliği,
 • Kullanılan ilaçlar,
 • Devam eden bir tedavinin yan etkisi,
 • Aşırı kozmetik kullanımı,
 • Aşırı saç uygulamaları,
 • Deri hastalıkları,
 • Döngüsel değişiklikler.

Dökülmenin ana sebebi belirlendikten sonra eğer dökülme bir değişkene bağlı gerçekleşiyorsa öncelikle dökülmeye sebep olan değişkene göre bir tedavi planlamalıdır. Dökülmeye sebep olan durum devam ederken yapılacak olan saç ekim planlamasında başarı oranı düşük olacaktır.
Dökülme genetik sebepler ile ya da bir travma sonrası oluşmuşsa, kalıcı bir durum söz konusu ise rahatlıkla kadınlarda da saç ekimi yapılabilir ve yüksek başarı oranı elde edilebilir.

Kadınlarda Saç Ekimi öncesi gerekli testler nelerdir?

Kadın tipi saç dökülmesi, erkek tipi saç dökülmesinden farklı bir yapıda gerçekleşir. Kadınların erkeklere daha değişken bir hormon yapısı olması sebebi ile operasyon öncesi kontrol edilmesi gereken bir dizi test bulunmaktadır. Kısaca sıralamak gerekirse;

 • Hemogram (Tam Kan)testi
 • T3, T4, TSH seviye testleri
 • Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi testi
 • Tiroit Ultrasonu
 • Diğer jinekolojik hormon testleri
 • Çinko seviyesi,
 • Testosteron seviye testi

Ayrıca operasyonun sürece yayılması sebebi ile planlanan bir gebelik var ise saç ekim operasyonu tekrar gözden geçirilmelidir.

Kadınlarda Saç Dökülme analizi

Genellikle dünya çapında erkek tipi saç dökülme haritası olarak baz alınan skala ‘hamilton-norwood skalasıdır’. erkek tipi dökülmeye göre hazırlanmış olan bu skala kadınlarda doğru sonuçlar vermez.
Eğer travma sonrası oluşan bir boşluk söz konusu değilse kadın tipi dökülme için baz alınabilecek skala ‘Ludwig Klasifikasyonu’dur. Ludwig kadın tipi dökülmeyi 3 kısma ayırır;

 • Tip 1:ön hat çizgisi korunmakla beraber hafif seyrelme vardır.
 • Tip 2: ön hat çizgisi korunmakla beraber dökülme orta seviyededir, rahatsız edici boyuttadır.
 • Tip 3: ön hat çizgisi bozulmuştur. Dökülme ileri seviyededir.

Kadınlarda ön hat çizgi planlaması nasıl yapılır?

Kadın saç ekim operasyonlarında üç farklı durum söz konusudur. Kısaca sıralamak gerekirse;

 • Döküle sorunu travmaya bağlı olarak bölgesel oluşmuştur,
 • Kadın tipi dökülme mevcuttur,
 • Alın genişliği sebebi ile ön hat çizgisi aşağı alınmak isteniyordur.

İlk seçenek haricinde, diğer dökülme durumlarında eğer dökülmeler hafif seyrelme aşamasını geçmişse yeni bir ön hat çizgisine ihtiyaç duyulur. Kadın tipi ön hat çizgisi belirlenirken erkek tipi ön hat çizgisinin aksine yukarı doğru kalkan ve sonrasında aşağı inen ön hat çizgisi değil, düz devam eden ve geriye doğru kalkmadan aşağı inen saç formu doğal görünümü oluşturur. Ön hat çizgisi, profilde olduğundan ve direkt olarak kişinin sosyal hayatına etki edeceğinden dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir.

Kadınlarda Saç Ekimi nasıl yapılır

Erkek tipi saç dökülmesinde olduğu gibi öncelikle kişinin saç ekimine uygunluğu kontrol edilir. Kadınlar da ekstra olarak hormonal durum, hamilelik, döngü, vitamin eksikliği gibi ekstra testler uygulanmalıdır. Kişinin saç ekimine engel bir durumu yok ise operasyon planlanabilir. Bu operasyon iyi bir sonuç alınabilmesi için mutlaka en iyi saç ekimi merkezi seçilerek yapılmalıdır.

Kadınlarda saç ekimi operasyonları erkeklerde olduğu gibi sosyal açıdan daha iyi hissetmek adına yapılır. Saç ekimi estetik bir operasyon olduğu için sürecin başından sonuna kadar iyi hissettirmelidir. Erkek tipi saç dökülmelerde özellikle genel bir seyreklik söz konusu ise bilinen üzere saçlar kesilerek operasyon yapılır. Bunun amacı dökülme durumunu daha iyi görmek ve efektif bir çalışma alanı yaratmaktır.

Kadınlarda saç kesimi sosyal açıdan rahatsızlık oluşturacağı için genellikle kısmi traşlama yapılır. Kesim şekli, dökülmenin durumuna göre farklılık gösterse de, kadınlarda saç ekiminde saçları tamamen kesmek en son seçenektir. Burada baz alınan parametre dökülme haritasıdır. erkek tipi dökülmeden farklı olarak kadınlarda dökülme haritası değişmeyeceği için genellikle var olan durum baz alınarak planlama yapılır. Eğer genel anlamda bir dökülme varsa, dökülme geniş bir alan yayılmışsa, donör alan kullanımını da artırmak adına saçları kesmek gerekebilir.

Dökülme genel bir alana yayılmamışsa, sadece ön hatta planlama yapılacaksa ya da dökülme bir travmanın etkisi ile bölgesel oluşmuşsa, donör alanda 1 parmak genişliğinde, planlama yapılacak olan alanın büyüklüğüne bağlı olarak 1 ya da 2 adet pencere açılır. Genellikle kadınların saçlarını uzun kullandığı varsayıldığında açılan pencereler, saç tarama şekli ile rahatlıkla kamufle edilebilir. Kişinin sosyal hayatında bir değişiklik olmaz. Gündelik hayata aynı şekilde devam edilebilir.

Kadınlarda Saç Ekimi teknikleri

Kadınlarda da kullanılan Saç Ekim teknikleri;

 • Safir FUE Saç Ekim Tekniği
 • DHI choi-pen Saç Ekim Tekniği

Kullanılan iki tekniğinde amacı donör alandan FUE yöntemi ile toplanan saç köklerinin en sağlıklı şekilde ihtiyaç duyulan bölgelere transfer edilmesidir. Transfer için kullanılacak olan teknik seçimi var olan duruma, yapılacak planlamaya göre belirlenir. Kısaca açıklamak gerekirse;

Kişinin saç dökülmesi ön hatta ya da bölgesel ise safir FUE saç ekim tekniği uygulanabilir. Bu teknikte saçların sıklığının verildiği, saç yönlerinin belirlendiği kanal açma aşamasında (greftlerin yerleştirileceği yerlerin hazırlanması) el nakil alanından hiç ayrılmadığı için kanal yönleri daha efektif bir şekilde verilerek daha doğal bir görünüm elde edilebilir. Bu aşamada geçmiş yıllarda çelik bıçaklar kullanılıyorken günümüzde safir uçlar kullanılmaktadır. Safir insan dokusu ile en uyumlu olan materyaldir. Bu sayede doku toparlama süresi oldukça kısadır ve safirin yapısı itibari ile pürüzsüz kanallar açılacağından doku greft bütünleşmesi tam olarak gerçekleşir. Dokuda herhangi bir kızarıklık, iz ya da doğal dışı bir görüntü oluşmaz.

Planlama yapılacak olan alan bölgesel değilse, dökülme geniş bir alana yayılmışsa ve var olan saçların aralarına bir planlama yapılacaksa DHI choi-pen tekniği daha uygun olacaktır. DHI saç ekim tekniğinde kullanılan uçlar, safir saç ekim tekniğinden farklı olarak kesici değil delici uçlardır. Bu sayede daha sık bir görüntü elde etmek adına var olan saç köklerinin aralarına bir çalışma planlandığında, var olan saç kökleri efektif bir şekilde korunabilir. İmplanter choi-pen adı verilen özel kalemler sayesinde kanal açma gereksinimini ortadan kalkmış olur. Bu kalemler ile kanal açma ve transfer aşaması aynı anda gerçekleşir. Bu da kadınlarda saç ekimi yapılırken kişinin konforunu artırıcı unsurlardan biridir.

Kadınlarda Saç Ekimi Traşsız Saç Ekimi

Estetik operasyonlar kişilerin daha iyi hissetmesi için planlanan operasyonlardır. Genellikle kadınların saçlarını uzun formda kullandığı varsayımı ile traşsız olarak yapılacak olan bir planlama, kadınlarda saç ekimi operasyonunun konforunu oldukça artırır. Yapılacak olan saç stili değişiklikleri ile kişi, kısa sürede gündelik hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Erkek tipi saç dökülmesinde genetik sebepler baskın olduğundan, dökülme problemi zaman içerisinde devam edebilir. Bu sebeple genellikle traşlı saç ekimi planlanır. Erkekler de traşsız saç ekimi operasyonları, genel ortalamada %1in altındadır. traş yapıldıktan sonra, hem daha geniş bir donör alana sahip olunacağından yüksek greft sayılarına ulaşılınabilir hem de dökülmesi muhtemel alan daha iyi analiz edileceğinden, bu alanlara da ekim planlanarak gelecekte oluşabilecek ve kişiyi rahatsız edebilecek görüntü bozukluklarının önüne geçilebilir.

Kadınlarda ise durum biraz farklıdır. Dökülmenin genetik olarak devam etme ihtimalinin çok düşük olması sebebi ile var olan duruma göre planlama yapılır ve genellikle sosyal hayata daha hızlı dönüş için traşsız saç ekimi planlanır. Bu şekilde kişi daha konforlu bir süreç geçirilir.

Kadınlarda Saç Ekimi sonrası saçlar boyanabilir mi?

Öncelikle operasyona gelinirken saçlar doğal seyrinde olmalı, herhangi bir şekillendirici kullanılmamalıdır. Kişi beyaz ya da çok açık renkli saç rengine sahipse operasyondan önceki gün saçlar koyu bir renk tonuna boyanmalıdır. Bu operasyonun başarısını artıracaktır.

Operasyon sonrasında ise 6 ay boyunca herhangi bir saç işlemi ya da kozmetik kullanımı önerilmez. Kişini operasyon sonrası sürecine bağlı olarak operasyonu takip eden 6. aydan sonra boya uygulaması yapılabilir.

Kadınlarda Saç Ekimi ile alın daraltma

Esasında saç dökülme problemi olmayan, genetik yapı itibari ile doğuştan alnı geniş olan kişilere, daha estetik bir görünüme kavuşmaları için uygulanabilecek tek tedavi yöntemi saç ekimidir. Uygulama lokal anestezi altında yapılır. Anestezi sırasında ağrısız anestezi kullanılacağı için kişi, rahatsız olacak boyutta bir ağrı hissetmez. donör alan olarak adlandırılan ense bölgesinde var olan saçların arasında (ihtiyaca göre 1 ya da 2 tane) 1 parmak genişliğinde bölge traşlanır ve FUE tekniği kullanılarak planlama sırasında belirlenen sayıda greft alınır. Alım işlemi sonrası var olan saçlar traşlanan bölgenin kamuflasyonunu sağlar.

Alın bölgesinde estetik görünümün bozulmaması için traşlama yapılmaz. Alınan kökler, kişinin yüz kompozisyonuna göre kişiler ile beraber oluşturulan ön hat çizgisi dahilinde ihtiyaç duyulan bölgeye transfer edilir.

Transfer aşamasında genellikle iki saç ekim tekniği beraber kullanılır. Saçsız olan bölgeye saç yönlerinin daha doğal verilebilmesi sebebi ile safir saç ekimi uygulanırken, orjinal saçlar ve transfer edilen saçların arasında boşluk kalmaması için var olan saçları olabildiğince koruyarak var olan saçların aralarına DHI saç ekim tekniği ile giriş yapılır. Aynı operasyonun içinde safir saç ekim tekniği ve DHI tekniği beraber kullanılır. Bu sayede en efektif sonuç hedeflenmiş olur.

Kadınlarda Saç Ekimi yaş aralığı

Her ne kadar kadın tipi dökülme süreci, erkek tipi dökülme sürecinden farklı olarak zaman içinde devam etmese de, çok genç yaşlarda yanlış karar verme riskinin yüksek olması ve ileri yaşlarda, yaş dolayısıyla alınabilecek riskler dolayısı ile çok genç ya da çok ileri yaşlarda önerilmez. Kadınlarda saç ekiminde en önemli aşama planlama aşamasıdır. Planlama aşamasında alınacak yanlış bir karar ya da yapılacak yanlış bir planlamanın sonuçları ağır olabilir.

Kadınlarda Saç Ekimi zor mu?

Bilinenin aksine kadınlarda saç ekimi erkeklere göre daha kolaydır. Erkek tipi dökülmede dökülme haritasına bağlı olarak değişmekle beraber, genelde yüksek greft sayılarına ihtiyaç vardır. Kadın tipi dökülmelerde ise genetik olarak genellikle erkeklere göre daha küçük bölgelerde dökülme gerçekleşeceğinden yüksek greft sayılarına ihtiyaç duyulmamakta ve bu da operasyon süresini doğrudan etkilemektedir.

Ayrıca gelişen teknoloji ile saç ekim operasyonlarının konforu artmış ve operasyon öncesi yaşanan sosyal ve psikolojik baskı, operasyon sonrası süreçten daha zor hale gelmiştir.

Kadınlarda Saç Ekimi ne kadar başarılı

Kadınlarda başarılı bir operasyon için en önemli nokta dökülmenin sebebinin bulunmasıdır. Genetik olarak saç haritası sebebi ya da travma sonrası oluşan bir boşluk nedeni ile saç ekim operasyonu planlanıyorsa gayet başarılı sonuçlar alınabiliyorken, değişken bir sebebe bağlı olarak saç dökülme problemi oluşmuşsa başarı oranı düşebilmektedir. Bu sebeple dökülmenin sebebi bulunmalı, önce bu sebebe yönelik bir tedavi protokolü izlenmeli sonrasında kalıcı bir dökülme/seyrelme söz konusu ise saç ekim planlaması yapılmalıdır.

Kadınlarda Saç Ekimi öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Genellikle kişilerde operasyon öncesinde operasyonun zor geçeceği, operasyon sonrası sürecin zorluklarına dair endişeler bulunur. Günümüzde kullanılan teknolojiler ile saç dökülmesi yaşayan kadın ve erkeklerin operasyon öncesinde yaşamakta oldukları sosyal ,fiziksel ve psikolojik baskılar, operasyon sonrası süreçten daha fazladır. Kadınlar da saç ekimi öncesinde dikkat edilmesi gereken konular şu şekilde sıralanabilir;

 • Kişinin operasyona uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Devam eden bir tedavi var ise operasyonu gerçekleştirecek olan doktor bilgilendirilmelidir.
 • Kişinin alerjik bir yapısı varsa operasyonu gerçekleştirecek olan kişi bilgilendirilmelidir.
 • Operasyona gelinirken saçlara şekillendirici sürülmemelidir.
 • Sigara kullanımı varsa kısıtlanmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır.
 • 10 gün önceden alkol alımı kısıtlanmalıdır.
 • 1 hafta öncesinden kan sulandırıcı etkisi bulunan içeceklerden(kahve, yeşil çay gibi) kaçınılmalıdır.
 • Operasyona dinlenmiş olarak gelinmeli, kahvaltı yapılmış olunmalıdır.
Kadınlarda Saç Ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler
 • Operasyon sonrasında, operasyonu gerçekleştiren doktor ile sürekli irtibatta kalınmalı ve tavsiyelerine uyulmalıdır.
 • 10 gün boyunca sürtme ve çarpmalara karşı ekim alanı korunmalıdır.
 • 1 hafta süre ile kan yeşil çay, kahve gibi kan sulandırıcı etkisi bulunan içeceklerden uzak durulmalıdır.
 • Günlük yıkamalara azami özen gösterilmelidir.
 • Varsa sigara kullanımı azaltılmalı mümkünse tamamen bırakılmalıdır.
 • Özellikle ilk 10 gün alkol kullanımı kısıtlanmalıdır.
Kadınlarda Saç Ekimi sonuçları / Öncesi sonrası
Kadınlarda Saç Ekimi fiyatları

Operasyonun fiyatı operasyonun yapılacağı zamana, alınacak olan pakete ve yapılacak planlamaya göre farklılık göstermektedir. Güncel kadınlarda saç ekim fiyatları ile ilgili detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz