Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi en basit anlatımı ile donör alanı olarak adlandırılan ense bölgesinden alınan saç köklerinin saç dökülme problemi olan bölgelere nakledilmesi işlemidir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç dökülmesinin sebebi iyi araştırılmalıdır. Eğer saç dökülme problemi genetik sebepler ile oluşmuşsa saç ekimi tercih edilmelidir. Genetik sebepler ile oluşan saç dökülme probleminin, saç ekimi dışında başkaca bir tedavisi yoktur. Genetik sebepler dışında, dış bir etkene bağlı olarak gelişen saç kayıpları destekleyici tedaviler ile ortadan kaldırılabilir. Operasyon öncesi yapılacak testler ile saç dökülme sebebinin genetik nedenlerle mi yoksa dış bir etkene mi bağlı oluştuğu rahatlıkla tespit edilebilir.

Saç Ekimi Öncesinde cilt bakımı yapmak gerekli midir?

Gerekli testler yapılıp operasyon için engel teşkil eden bir durum olmadığından emin olunduktan sonra planlama yapılacak olan bölge, kullanılacak saç ekim tekniği, çalışılacak olan greft sayısı ve benzeri parametreler değerlendirilir. Operasyon öncesi herhangi bir ekstra bakım yapılması gerekmiyor. Operasyon sonrası takvim doktorunuz tarafından takip edilecektir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde alt dalları olmakla beraber iki ayrı saç alımı ve iki ayrı saç ekimi yöntemi bulunmaktadır.

Alım tarafında;

 • FUE tekniği
 • FUT tekniği

Ekim tarafında ise;

 • DHI tekniği
 • Safir FUE Yöntemi

FUE tekniğinde, donör alanda gruplar halinde bulunan saç kökleri özel aparatlar ve mikro motor aracılığı toplanır. Kişinin dökülme durumu ve donör alan kalitesi operasyon öncesi bilgisayar ortamında analiz edilir. Belirlenen saç kökleri doku bütünlüğü bozulmadan alınır. Doku bütünlüğü bozulmadığı için operasyon sonrasında rahatsız edici bir iz oluşmaz. 10 gün gibi kısa bir sürede ise donör alan tamamen kendini toplar ve kişi sosyal hayatına geri dönüş yapabilir.

FUT Saç Ekimi

FUT tekniğinde ise iki kulak arasından bir parmak genişliğinde doku parçası çıkarılarak dışarıda greftlere ayrılır. Alınabilecek greft sayısını çok kısıtlıdır. Operasyon sonrasında iki kulak arasında boydan boya oluşacak iz sebebi ile günümüzde tercih edilen bir alım yöntemi değildir. Bu iz kalıcıdır ve kişiyi sürekli olarak rahatsız etmeye devam eder.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Transfer kısmına gelindiğinde ise öncelikle her iki saç ekimi tekniğininde amacı, FUE yöntemi ile donör sahadan alınan saç köklerinin en sağlıklı şekilde ihtiyaç duyulan bölgeye transfer edilmesidir. İki saç ekimi tekniği arasındaki temel fark safir kanal tekniğinde greftlerin yerleştirileceği yerler önceden hazırlanıp sonrasında özel aparatlar yardımı ile açılan kanallara transfer yapılırken, DHI tekniğinde greftlerin yerlerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi aynı anda gerçekleşir. İki tekniğinde pozitif ve negatif yöntemlerinin olduğu bilinmelidir. Kullanılacak olan saç ekim yöntemi seçilirken yapılan planlama baz alınır. Planlama dahilinde bir teknik diğerine göre daha efektif olabilir.

Saç Ekimi Kliniğimizden Görüntüler

 

Safir Kanal Saç Ekim Yöntemi mi, DHI Saç Ekim Yöntemi mi Daha İyi?

İki saç ekim tekniğinde amacı FUE yöntemi ile donör alandan toplanan köklerin en sağlıklı şekilde transferinin sağlanması olmasına karşın zaman zaman yapılan planlamaya göre bir teknik diğerine göre daha efektif olabilmektedir.

Kısaca açıklamak gerekirse;

Safir kanal saç ekim yönteminde el nakil alanından hiç ayrılmadığı için saç yönleri daha efektif bir şekilde verilebilir. Bu safir kanal saç ekim yönteminin pozitif yönü iken kullanılan safir uçların keskin olması sebebiyle var olan saç köklerine zarar verilebilmesi tekniğin negatif yönüdür. Planlama yapılan alanda saç dökülme problemi tamamen gerçekleşmişse ya da var olan saç köklerinin yakın bir gelecekte döküleceği düşünülüyorsa saç yönlerinin daha efektif verilebilmesi sebebi ile safir kanal yöntemi efektif olacaktır.
DHI saç ekim tekniğinde ise kullanılan uçlar ise kesici değil delici uçlardır. Dolayısı ile planlama yapılan bölgede korunmak istenen saç kökleri var ise safir kanal yöntemine göre daha efektif koruma sağlanabilir. Bu DHI tekniğinin pozitif yönü iken, kullanılan implanter kalemlerinin tek kullanımlık olması sebebi ile saç yönleri verilirken elin her transferde nakil alanından ayrılması ve bu sebeple de saç yönlerinin balansının bozulması bu tekniğin negatif yönünü oluşturur. Planlama yapılan alanda korunmak istenen saç kökleri var ise DHI saç ekim tekniği ile var olan saç kökleri daha efektif bir şekilde korunabilir.

Saç Ekimi Aşamaları Nelerdir?

Operasyondaki aşamaların mantığı değişmemekle beraber kullanılan tekniğe göre yapılış tarzı değişkenlik gösterir.

Safir kanal saç ekim tekniği kullanılıyorsa;

Operasyon öncesi bilgisayar ortamında analiz edilen saç kökleri FUE tekniği ile donör alandan tek tek, donör alana zarar verilmeden toplanır. Sonrasında safir uçlar aracılığı ile alınan köklerin (sayı ve kalitesine, yapılan planlamaya göre) yerleştirileceği yerler tek tek hazırlanır. Bu hazırlanan yerlere ‘kanal’ adı verilir ki safir kanal tekniğinin adı da buradan gelmektedir. Yerlerin hazırlanması işlemi bittikten sonra toplanan kökler penset adı verilen özel aparatlar ile hazırlanan yerlere yerleştirilir ve bu şekilde operasyon tamamlanmış olur.

DHI choi-pen implanter saç ekim tekniğinde ise safir kanal saç ekim tekniğinden farklı olarak greftlerin yerlerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi işlemi aynı anda gerçekleşir. Tıpkı safir kanal tekniğinde olduğu gibi operasyon öncesinde bilgisayar ortamında analiz edilip belirlenen kökler, FUE tekniği ile tek tek toplanır. Sonrasında DHI saç ekim tekniğinde kullanılan choi-pen yada implanter pen adı verilen özel aparatlar yardımı ile aynı anda hem yerleri hazırlanır hem de yerleştirilir. DHI tekniğinin adı da buradan gelmektedir. Açılımı ‘direct hair implantation’ yani ‘direk ekim işlemi’ dir.

Hangi Saç Ekimi Teknik İle Daha Sık Ekim Yapılabilir?

Araştırma yapan birçok kişinin merak ettiği konulardan bir diğeri de saç ekimi sıklığıdır. Genellikle operasyonda kullanılan tekniğe göre sıklığın değiştiği düşünülür ama bu düşünce doğru bir düşünce değildir. Her iki teknikte de son teknoloji, insan dokusu ile en uyumlu aparatlar kullanılması sebebi ile kullanılan tekniğe göre operasyondaki sıklık değişmez.

Sıklığı belirleyen ana unsurlar;

Operasyonu yapan doktorun planlaması,

Donör alan kalitesidir.

Donör alanın kalitesini konusunda ise yine iki önemli faktör vardır. Bunlardan birincisi cm2 de bulunan saç kökü sayısı ve donör alanın kaç cm2 den oluştuğu, diğeri ise tek bir saç telinin kalınlığıdır. Bazı kişiler ince telli saçlara sahipken bazı kişiler daha kalın telli saçlara sahiptirler. Saç telinin kalınlığı genetik bir faktördür ve ekimin sıklığında rol oynayan ana unsurların başında gelir. Saç telleri ne kadar kalınsa ekim sıklığı da o oranda artacaktır. Saç ekimi sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri de ekimi yapan kliniğin ve ekibin kalitesidir. Bu nedenle bu işlemi mutlaka en iyi saç ekimi merkezi seçerek yaptırmanız gerekir.

Saç Ekimi Operasyonu Esnasında Ağrı Veya Acı Hissedilir mi?

Kullanılan teknik farketmeden tüm işlem ağrısız anestezi cihazları kullanılarak yapılan lokal anestezi altında yapılır. Kişinin bilinci kendi isteği ile uyuduğu zamanlar dışında açıktır. Operasyon içinde veya sonrasında ağrı hissedilmez.

Sedasyon Nedir? Sedasyon Almak Zorunda mıyım?

Sedasyonlu saç ekiminde lokal anestezi sırasında kişi yarı uyku haline alınıp, anestezi yapıldıktan sonra uyandırılır. Ağrısız anestezi cihazlarının çıkması ile sedasyon tercih edilmeyen bir yöntem haline gelmiştir.

Saç Ekimi Operasyonu Konforlu mudur?

Sanılanın aksine kullanılan teknolojiler sayesinde kişi saç ekim operasyon sırasında bir ağrı hissetmez. Operasyon boyunca isteğe bağlı olarak televizyon seyredebilir, müzik dinleyebilir, kitap okuyabilir ya da uyuyabilir. Planlı molaların (yemek molası gibi) olması ile beraber istenildiğinde kişinin isteği doğrultusunda (lavabo, bir şeyler içmek gibi) ihtiyaç molası verilebilir.

Saç Ekimini Kim, Nerede Yapıyor?

Dikkat edilmesi gereken konuların başında saç ekim operasyonu kimin yapacağı ve operasyonun nerede olacağı gelir. Kötü bir sürpriz ile karşılaşılmaması için operasyon öncesinde mutlaka iyi araştırma yapılmalı, daha önce saç ekim operasyon yaptıran kişilerden referans alınmalı, operasyonu yapacak olan kişi ile bizzat görüşülmeli, operasyonun olacağı yer görülmelidir. Geçirilecek kötü bir deneyimin sonuçlarına ömrümüz boyunca katlanmamız gerekeceğinden operasyon öncesi azami dikkat edilmelidir.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer?

Operasyonun süresi greft sayısı, planlama yapılacak olan alanın büyüklüğü, donör alan kalitesi gibi birçok değişkene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama 8-9 saatlik bir operasyon sonrasında hastanede yatmayı gerektirici bir durum oluşmaz. Aynı gün kişinin taburculuk işlemleri yapılır. Kişi sosyal hayatına direkt olarak geri dönebilir.

Saç Ekimi Operasyonu İçin Kaç Gün Ayırmalıyım?

Operasyon için bir gün ayırmak yeterli olacaktır. Aynı gün içinde saç ekimi operasyon tamamlanır ve kişi taburcu edilir. Sosyal hayata direkt olarak dönüş sağlanabilir fakat özelikle ilk 10 gün dış etkenlere karşı ekim alanı korunmalıdır. Sonrasında saçların iyileşme süreci tamamlanmış olur ve kişi sosyal hayatına dönebilir.

Saç Ekimi Sonucu Ne Zaman Görülür?

Kişinin metabolizmasına ve operasyon sonrası uygulanacak olan destekleyici tedavilere göre değişmekle beraber genel olarak 10. günde kabuk dökümü yapılır. Kabuk dökümü sonrasında kişi saçlarını bir numaraya kestirmiş bir görüntüde olacaktır. Herhangi rahatsız edici bir görüntü kalmaz ve sosyal hayata dönüş sağlanabilir. Takip eden 2-3 hafta içinde şok dökülme denilen süreç başlar ve transfer edilen saçlar hızla dökülür. Bu dökülme geçici bir dökülmedir ve 4. ay sonlarına doğru yeni saç çıkışları başlar. 6-7 ay aralığında yoğun saç çıkışları başlar ve sene boyunca devam eder. Nihai sonucun alınması bir sene kadar sürecektir. Sonrasında yeni saç çıkışı ya da kaybı oluşmaz. Var olan saçlar kişi ile ömrü boyunca yaşamaya devam eder.

Saç Ekimi Sonrası Saç Nasıl Yıkanır?

Operasyon sonrasında 10 gün boyunca özel olarak hazırlanmış köpük ve şampuandan oluşan yıkama seti ile yıkama yapılır. İlk gün kontrol günüdür. Yıkama yapılmaz. İkinci gün saç yıkamasına başlanır. Dikkat edilmesi gereken nokta yıkama işlemi yapılırken ekim alanının darbe ve sürtmelere karşı korunmasıdır. Yıkama işlemi bir kişinin yardımı ile yapılabilirken, tek başına da rahatlıkla yapılabilir. Kullanılan yıkama ürünleri köpük formundadır ve kullanımı oldukça kolaydır. Bu süre boyunca ekim alanı darbe ve sürtmelerden korunmalıdır. Öncesinde yumuşatıcı köpük yardımı ile kabuklar yumuşatılır. Burada amaç kabukları yumuşatmak sureti ile saç teline hareket alanı yaratmaktır. Sonrasında kalan köpük kalıntılarının temizlenmesi ve tüm gün maruz kaldığımız dış etkenlerden ekim alanını temizlemek için şampuan uygulaması yapılır. Şampuan uygulaması yapıldıktan sonra taziksiz, oda sıcaklığında su ile durulanarak kurulanır. Bu işlem günde bir sefer olmak üzere günün müsait olunan bir zaman diliminde yapılabilir. Önemli nokta yıkamaların yaklaşık olarak aynı zaman diliminde yapılmasıdır. Bu işlem 10 gün boyunca devam eder. 10. günün sonunda saçlar dokuya tamamen tutunmuş olur. Normal yıkama rutinine dönülebilir.

Saç Ekimi İçin Yaş Sınırı Nedir?

Net bir yaş sınırı olmamakla beraber çok genç ya da yok ileri yaşlarda önerilmez. Çok genç yaşta yapılacak olan saç ekimlerinde dökülme haritası değişebileceğinden ilerleyen yaşlarda kişi kötü bir görüntü ile karşılaşabilir.
İleriki yaşlarda ise oluşabilecek olan kronik hastalıklar nedeni ile saç ekimi operasyonu tavsiye edilmez. Saç ekimine uygun olan kişilere istenirse kök hücreli saç ekimi de yapılabilir.

Saç Ekimi Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Saç dökülmesi günümüzde kadın ve erkelerde çoğunlukla genetik sebeplerden kaynaklanmakla beraber stres, düzensiz beslenme, düzensiz yaşam, kullanılan kozmetikler vb nedenler ile sık karşılaşılan problemlerden biridir ve sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. Dış bir etkene bağlı olarak yaşanan problemlerde,

 • Otolog kök hücre tedavisi
 • İnfüzyon tedavisi
 • Saç lazeri
 • Saç mezoterapisi
 • Bakım setleri gibi destekleyici tedaviler ile saç dökülme problemi ortadan kaldırılabiliyorken, genetik sebeplerle oluşan saç dökülmelerinde saç ekimi dışında kalıcı bir çözüm elde edilebilecek başka bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Uzun bir operasyon sonrası olduğu için ilk başta zor bir operasyon olarak görünse de gerek kullanılan teknolojiler, gerek ağrısız bir işlem olması gerekse sosyal hayata dönüş süresinin kısa olması sebebi ile sıklıkla tercih edilir.

Hangi Aylar Saç Ekimi İçin Uygundur?

Genel kanı kış aylarının saç ekimi için daha uygun olduğu yönünde olsa da mevsimin yeni saç çıkışlarına direkt bir etkisi yoktur. Kişinin yaşadığı yere göre mevsim şartları değişebileceğinden böyle bir parametre bulunmamaktadır. Saç dökülme problemi kadın ya da erkek farketmeeden sosyal hayatımızı olumsuz etkilediğinden dolayı günlük rutinimiz baz alındığından operasyon olunabilecek en erken zaman kişiler için en efektif zaman olacaktır. Genellikle operasyon sonrasında kişiler çok zorlanılacağını düşünse de günümüz koşullarında operasyon sonrası oldukça konforlu hale gelmiştir. Operasyon sonrası kişiler gündelik hayatlarına devam edebilirler. Asıl zor olan kısım operasyon öncesi yaşanılan psikolojik ve fiziksel baskıdır.

Saç Ekimi Kaç Yıl Dayanır?

Genetik olarak saç dökülmesi yaşayan kişilerin günümüz teknolojisi ile kalıcı olarak bir sonuç almak için başvurabileceği tek yöntem saç ekimidir. Donör alan genetik olarak dökülmemeye kodlanmış olduğundan transfer edilen saç kökleri kişi spesifik bir durum (uzun süreli tedaviler, yoğun ilaç kullanımı, kanser tedavisi gibi) yaşamadığı sürece tekrar dökülmez.

Bir Greft Kaç Saç Teli Eder?

En çok merak edilen konuların başında gelen greft- saç teli ikileminde genel kanı 1 greftin 1 saç teline denk geldiğidir ama bu yanlış anlaşılan bir durumdur. Bir greftten bir saç telide çıkabilir, birkaç saç telide çıkabilir. Kadın erkek fark etmeden saçlar donör alan dediğimiz ense bölgesinde gruplar halinde durur. Bazı gruplar 1’li ya da 2’li iken bazı gruplarda daha çok saç kökü bulunur. Kişiden kişiye değişmekle beraber 3’lü veya daha fazla saç kökü barındıran gruplara sahip olan donör alanı kaliteli donör alanı olarak kabul edilir. Operasyonun ilk aşaması olan FUE aşamasında amaç daha çok multiple kökleri hedef almaktır. Kişinin donör alan gruplaşmasına bağlı olarak FUE işleminde kullanılacak olan aparat doktorunuz tarafından seçilir. Ne kadar multiple greft alınabilirse sonuç o kadar yoğun olacaktır.

Greft Sayısı Nasıl Belirlenir? Kaç Grefte İhtiyacım Var?

Her ne kadar saç ekimi operasyonu öncesinde bilgisayar ortamında donör alan analizi yapılsa da net bir greft sayısı belirlemek mümkün değildir. Planlanan greft sayısı; saçlı dokunun durumu, saç köklerinin yapısı, donör alanın kompozisyonu gibi birçok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. FUE yöntemi ile yapılan saç köklerinin alımı aşamasında donör alan durumuna bağlı olarak iki ana parametrede planlama yapılır.

Eğer toplanan saç kökleri multiple olarak toplanabiliyorsa, donör alanın durumu multiple kökler toplanmasına olanak tanıyorsa, operasyon sonrası donör alanda da bir iz kalmaması adına, uygun bir uç seçimi ile ekim alanı için yapılan planlama dahilin de greft sayısı optimumda tutularak bir greftteki saç kökü sayısı artırılmaya odaklanılır. Saç ekimi operasyonun başarısını belirleyen ana etken kaç greft ekildiğinden daha çok kaç saç telinin transfer edildiğidir. Bu çalışma ile hem yapılan planlama dahilinde ihtiyaç duyulan saç teli sayısı transfer edilerek istenilen sıklık elde edilmiş olur hem de donör alana optimum stres uygulanarak oluşabilecek bir görüntü bozukluğunun önüne geçilir.

Eğer toplanan saç kökleri multiple olarak toplanamıyorsa, donör alanın durumu multiple kökler toplanmasına olanak tanımıyorsa, operasyon sonrası donör alanda da bir iz kalmaması adına, daha küçük bir uç seçimi ile ekim alanı için yapılan planlama dahilinde greft sayısı artırılarak toplanan saç teli sayısı artırılmaya çalışılır. Bu durumda daha çok greft-daha çok saç teli şeklinde operasyon sonrasında ki sıklık elde edilebilir.

Her ne kadar saç ekimi operasyonu öncesi yapılan analizlerde donör alanın durumu hakkında fikir edinilse de çalışılacak greft sayısı operasyona başlanıldığında kesinleşir.
Kısaca toparlamak gerekirse,

Operasyon sonrası sık bir görüntü için gerekli olan saç teli sayısına;

 • Bir greftteki saç kökü sayısını artırılmaya çalışılarakta ulaşılabilir,
 • Greft sayısı artırılarakta ulaşılabilir.

Hangi yolun seçileceğine donör alanın durumuna göre karar verilebilir.

Saç Ekiminin Avantajları Nelerdir?

Özellikle erkeklerde görülen ve genellikle genetik sebeplerle oluşan saç dökülmesi kişilerin sosyal hayatını kötü etkilemektedir. Estetik açıdan önemli bir yeri olan saçlardaki herhangi bir problem özgüven kaybına yol açar. Her ne kadar direkt olarak farketmese de özgüven kaybı olan kişi normal hayatında da negatif yönde etkilenmeler yaşayacaktır. Saç ekimi sonrası bu problemler ortadan kalkacağı için kişinin sosyal hayatında da pozitif yönde artış olacaktır.

Saç Ekimi Sonuçları

Birçok klinik daha önce saç ekimi operasyon olan kişilerin izni ile öncesi sonrası fotoğrafları sosyal medya aracılığı ile paylaşmaktadır. Yapılacak olan saç ekimi öncesi sonrası araştırmasında sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılabilir. Paylaşılan fotoğraflar operasyon öncesinde kişilere fikir verebilir. Hangi dökülme tipinde hangi kliniğin daha başarılı olduğu analiz edilebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, operasyonun başarısını değerlendirirken sadece profil açısına bakmamak, tüm açıları dikkate alarak bir değerlendirme yapmaktır. Zira bir çok kişi profil açısındaki görünümünden memnunken orta ve tepe veya donör bölgesindeki görünümünden rahatsızdır. Bu sebeple sadece profil açısı kullanarak paylaşım yapan klinikler değerlendirilirken daha dikkatli olunmalı, daha çok tüm açılardan paylaşım yapan klinikler tercih edilmelidir.

Daha detaylı inceleme için öncesi sonrası görsellere BURADAN ulaşabilirsiniz

Saç Ekimi Fiyatları

Operasyon fiyatını belirleyen birçok parametre bulunur. Farklı klinikler farklı prosedürler (greft başı fiyatlandırma, ekim alanı büyüklüğüne göre planlama, sabit fiyat uygulaması gibi) uygulayabilir. Fiyat konusu her ne kadar önemli bir konu olsa da öncelikle değerlendirilmesi gereken parametrelerde hem fikir olunmalıdır. Klinik referansları, saç ekimi operasyonunu yapacak kişi ile operasyon öncesinde görüşme, klinik kontrolü fiyat konusundan önce ilgilenilmesi gereken konuların başında gelir. Daha pahalı olduğunda daha iyi olacak ya da daha ucuz olduğunda daha kötü olacak tarzı bir yaklaşım en doğru sonucu vermez.

Güncel saç ekimi fiyatları ile ilgiliyi bize başvurarak alabilirsiniz.

anahtar kelime: saç ekimi