Safir Saç Ekimi Nedir?

Safir saç ekimi, genetik olarak saç dökülme sorunu olan kişiler için donör alandan FUE yöntemi ile alınan köklerin, insan dokusu ile en uyumlu materyal olan safir materyalinden üretilen aparatlar aracılığıyla açılan kanallara yerleştirilmesi ile saç dökülme probleminin ortadan kaldırılması işlemidir. Bu işlemde kişinin donör alanı olarak adlandırılan ense bölgesinden alınan saç kökleri, saç dökülme problemi olan üst kısma nakledilir. Bu şekilde kişi fiziki, psikolojik ve sosyal açıdan güzel bir görünüme kavuşmuş olur. Bu işlem sadece saç ekimi operasyonu olarak düşünülmemelidir. Zira fiziki, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı olan, özgüvene sahip kişiler iş hayatında da, aile hayatında da daha mutlu ve başarılı olurlar.

Safir Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?

Uygulanma şekli standartta uygulanan saç ekimi prosedürleri ile benzerlik gösterir. Saç dökülmesi olan bireylerin ense kısmından alınan saç köklerinin problemli bölgelere nakil edilmesi esasına dayanır. Öncelikle kişinin Safir Saç Ekimi operasyonuna uygunluğu kontrol edilir. Gerekli testler yapıldıktan ve operasyona engel teşkil eden bir durum olmadığından emin olunduktan sonra lokal anestezi ile uygulama yapılabilir. Operasyon boyunca kişinin bilinci ,kendi isteği ile uyuduğu zamanlar dışında açıktır. Eğer operasyon içinde uyumak istenilirse bunun önünde de bir engel yoktur.

Operasyonda saç yönlerinin verildiği aşama olan kanal aşamasında safir uçlar rol alır. Dayanıklı bir materyal olması sebebi ile açılan her kanal diğerinin aynısıdır. Bu şekilde saç yönleri çok efektif bir şekilde verilebilir. Özellikle tepe bölgesindeki gül görünümü, doğal görüntünün elde edilmesi açısından çok önemlidir. Safir uçlar ile yapılan safir saç ekiminde bu görüntü rahatlıkla elde edilebilir.

Safir Saç Ekimi Avantajları Nelerdir?

En iyi saç ekimi operasyonu yaptırmak isteyen bireylerin en tedirgin oldukları konuların başında doğal görünümün bozulması gelir. Geçmiş yıllarda kullanılan çelik bıçaklar ile hazırlanan kanallarda, üzerinden zaman geçmesine karşın tam olarak beklenen doğal görüntü elde edilememektedir. Bu da kişinin gündelik hayatını sürekli olarak olumsuz etkilemeye devam eder. Bu etki kişinin iş, sosyal yada aile hayatınıda etkileyebilir ki bu istenmeyen bir durumdur.

Bu sebeple Safir Saç Ekimi operasyonlarında kullanılan çelik bıçakların yerini safir uçlar almıştır. Safir uçlar ile açılan kanallarda doku hasarı minimalize olduğundan iyileşme süresi çelik bıçaklar ile açılan kanalların iyileşme hızına göre çok daha kısadır. Bu sayede kişi daha kısa sürede, çok daha doğal bir görünüme kavuşabilir.

Aynı zamanda doku hasarı en alt seviyede gerçekleşeceğinden dolayı dokunun beslenme ağıda bozulmayacaktır. Kaliteli bir beslenme ağı ile beslenen greftlerin çıkış hızı ve kaliteside aynı oranda artar. Eşzamanlı olarak greft kaybı minimalize edililmiş olur. Bu da operasyonun başarısına doğrudan etki eder.
Safir saç ekiminin bir diğer önemli avantajı ise nekroz (doku ölümü) riskini en aza indirmesidir. Dolaşım bozukluğu sebebi ile beslenemeyen saç dokusunda önce iskemi sonrasında nekroz gerçekleşir. Saç ekim operasyonlarında çelik bıçaklar kullanılırken sık sık karşılaşılabilen nekroz durumu, safir uçların gelmesi ile son bulmuştur. Saç ekim operasyonu yaptıran kişilerde görülebilecek olan nekroz riski, safir saç ekiminde yok denecek kadar azdır.

Kimler Safir FUE Saç Ekimi İçin Uygun Adaydır?

Saç dökülme problemi yaşayan bir birey için ilk değerlendirilmesi gereken parametre, saç dökülmesinin sebebinin bulunmasıdır. Dökülme problemi genetik sebeplerden kaynaklanabileceği gibi aşırı stres, yorgunluk, kullanılan kozmetikler, devam eden bir tedavinin yan etkisi, hormonal değişiklikler, vitamin eksikliği gibi bir çok sebebe dayanabilir.

Saç dökülmesi genetik sebepler ile oluşmuşsa safir FUE saç ekimi başvurulabilecek tek tedavi yöntemidir. Günümüzde saç ekimi dışında dökülen bir saçı kalıcı olarak geri getirebilecek bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Saç dökülmesi genetik sebepler ile değil, dış bir etkene bağlı olarak gelişiyorsa yapılması geren problemin kaynağının tespit edilip ona göre bir tedavi protokolu belirlenmelidir. Zira dökülmeye sebep olan problem ortadan kaldırılmadan yapılacak olan bir saç ekimi operasyonu ya da dökülmeyi durdurmak adına yapılacak olan destekleyici bir tedavi protokolü, en iyi ihtimalle geçici bir sonuç verecektir. Yapılan işlemden en etkili sonucu almak için önce problem ortadan kaldırılmalı, sonrasında ne yapılacağına karar verilmelidir. Bazı durumlarda problem ortadan kaldırıldığında herhangi bir saç ekim operasyonuna ya da herhangi bir destekleyici tedaviye gerek kalmadan saçlar eski gücüne kavuşabilir. Bu sebeple önce gerekli testler tamamlanmalı, operasyon için acele edilmemeli, sonrasında eğer saç ekimine engel bir durum yoksa safir FUE saç ekimi operasyonu planlanmalıdır.

Safir FUE Saç Ekiminin Aşamaları

İlk olarak dökülme durumu, donör alan kalitesi, kişinin isteği, beklentisi gibi ana parametreler değerlendirilir. Yapılacak olan planlamanın kişiler ile beraber yapılması gerekir. Zira estetik operasyonlarının başarı ölçütlerinin başında ayna gelir. Kişi aynaya baktığında mutlu değilse, medikal açıdan ne kadar başarılı bir operasyon geçirdiğinin önemi yoktur. Estetik operasyonlar genel olarak daha iyi hissetmek adına yapılır ve daha iyi hissettirmelidir.

Planlama aşaması tamamlandıktan ,kişinin beklentisi tam olarak anlaşıldıktan, yapılabilecek olanlar kişiye tam olarak anlatıldıktan sonra safir FUE saç ekimi operasyonuna başlanabilir.

Operasyonun en önemli aşaması planlama aşamasıdır. Bütün operasyon yapılan plana göre devam edeceğinden yanlış bir planlama yapılırsa sonuç malesef hüsran olacaktır. Planlama kısmında acele edilmemeli, operasyon süreci her açıdan değerlendirilmeli, alınabilecek sonuçların hepside kişiye aktarılmalıdır. Kişi onayı alındıktan sonra safir FUE saç ekimi operasyonuna başlanabilir. Başladıktan sonra geri dönüşü çok zor olabilir. Operasyon içinde yapılacak bir değişiklik bütün planlamayı etkileyebilir.
Operasyona başladıktan sonra donör alandan saçlar FUE tekniği ile toplanır ve greft buhar infüzyon ünitesinin içine yerleştirilir.

Safir materyali bu aşamadan sonra gelen kanal aşamasında kullanılır. Safir materyalinin dayanıklı bir materyal olması sebebi ile eski teknoloji çelik bıçaklarla açılan kanallara göre çok daha pürüzsüz kanallar açılabilir. Bu aşamada dokuya ne kadar az hasar verilirse iyileşme süreside o kadar kısa olacaktır. Yine safir uçların dokuya en uyumlu materyal olması dolayısıyla açılan kanalların iyileşme süresi oldukça kısadır. Doku beslenme sistemi en az hasarı aldığında nakledilen saçlar daha iyi beslenecek ve dolaylı olarak operasyonun başarısıda artacaktır.

Safir FUE saç ekimindeki son aşama ise transfer aşamasıdır. Bu aşamada FUE tekniği ile alınan greftler, safir uçlar ile hazırlanan yerlere penset denilen özel aparatlar yardımı ile transfer edilir.daha öncesinde tek tek alınan, tek tek sayılan saç kökleri yerleştirilirkende tek tek yerleştirilir.

Safir FUE Tekniğinde Saç Köklerin Toplanması

Köklerin toplanması işlemi safir FUE saç ekimi operasyonunun 3 ana bölümünden ilkidir. Bu aşama öncesinde saç kökleri bilgisayar aracılığı ile analiz edilir. Nereden ne kadar saç kökü alınacağı, nereye ne kadar saç kökü yerleştirileceği, nereden alınan saç köklerinin nereye yerleştirileceği gibi ince hesaplamalar bu analiz aşamasında belirlenir.

Tüm planlamalar bittikten sonra kök alım işlemine başlanır. Mikro motor ve özel aparatlar aracılığı ile önceden analiz edilen saç kökleri tek tek toplanır. Kullanılacak olan, ‘punch’ adı verilen aparatlar, köklerin en kaliteli şekilde toplanabilmesi için kişinin donör alan durumuna göre seçilir.

Alım işlemi ortalama olarak 2-3 saat kadar sürer. Lokal anestezi uygulanır. Kişinin bilinci açıktır. Bu süre zarfında kişi yan yatar ya da yüz üstü pozisyondadır. Kökler toplanırken kişi müzik dinleyebilir, kitap okuyabilir, telefon kullanabilir.. isteğe bağlı olarak uyuyabilir. Herhangi bir ağrı söz konusu değildir.
Alım işlemi sonrasında donör alan, 2 gün sonra açılmak üzere özel kremler ile bandaj yapılarak kapatılır. 2. gün bandaj açıldığında herhangi bir yara izi, kişiyi rahatsız edecek bir görüntü söz konusu değildir. Sonrasında kişinin donör alan için ekstra bir uğraşı gerekmez.

Safir FUE Tekniğinde Kanalların Açılması

Operasyonun ikinci aşamasıdır. safir FUE saç ekimi operasyonu öncesinde yapılan planlamaya göre saç sıklığı, saçların yönü bu aşamada belirlenir. Ağrısız anestezi cihazları kullanılarak yapılan lokal anestezi sayesinde konforlu bir aşamadır. Kişi, genel olarak sırt üstü-yarı oturur pozisyondadır. Alım aşamasında olduğu gibi, kanalların açıldığı süre boyunca müzik dinlenebilir, televizyon seyredilebilir, kitap okunabilir, uyunabilir.

Doğal bir görünüm elde etmek açısından saç köklerinin yerleştirileceği kanallar orjinal yönlerinde olduğu gibi hazırlanmalıdır. Aksi takdirde doğallıktan uzak ya da seyrek bir görüntü kaçınılmazdır.

Safir FUE saç ekimi operasyonunda kanallar safir uçlar ile açılır ve doku hasarı minimalizedir. Bu sebeple klasik eski yöntemlere göre çok daha sık kanal açılabilir. Safir uçların dokuya uyumu sayesinde iyileşme süresi, geçmişte kullanılan çelik bıçaklara göre oldukça kısadır. Dolayısı ile operasyon sonrası konforda dolaylı olarak artırılmış olur.

Safir FUE Tekniğinde Saç Köklerinin Ekilmesi

Safir uçlar yapısı gereği sert, keskin ve pürüzsüzdür. Bu sebeple safir uçlar ile açılan kanallara yapılan transfer işlemlerinde kanal greft birleşmesi tam olarak gerçekleşir. Bu durum safir FUE saç ekimi operasyonun başarısını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Doku hasarı en alt seviyede gerçekleşeceğinden greft transferi sonrasın doku hızlıca kendini toparlayarak greftlerin beslenmesine başlar. Erken dönemde beslenmeye başlayan greftler ise var olan güçlerini kaybetmeden beslenmeye başlayacakları için sonuç maksimize olacaktır.

Safir Saç Ekimi Neden Önemlidir?

Günümüzde kadınların estetik adına kullanabileceği bir çok materyal varken erkeklerde bu durum oldukça kısıtlıdır. Dolayısı ile saç ve sakal, erkeklerde estetik görünüm açısından oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Kişi, işi, sosyal hayatı ya da herhangi bir nedenle sakal bırakamıyorsa ya da sakal sevmiyorsa bu çember biraz daha daralır ve saçın estetik görünümdeki önemi daha da artar. Bu sebeple sıfır risk ile hareket edilmelidir. Zira operasyon sonrası görüntü kişinin tüm hayatını etkilemektedir. safir FUE saç ekimi ile sadece saç dökülme problemi yaşanılan bölgeye yeni saç transferi yapılmakla kalmaz, kişiye yeni bir kimlik kazandırılır. Kişinin bütün hayatı, bu yeni görünüm ile olumlu yönde değişir.

Safir Saç Ekimi Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Operasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken konuların başında, herhangi bir sağlık sorunu ya da devam eden bir tedavi olup olmadığıdır. Var ise tedaviyi takip eden doktordan onay alınmalı, durum safir FUE saç ekimi gerçekleştirecek doktor ile paylaşılmalıdır.

 • Alerjik bir yapımız varsa mutlaka doktora bilgi verilmelidir.
 • Sigara kullanımı var ise azaltılmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır.
 • 10 gün kadar önce alkol alımı bırakılmalı, kahve, yeşil çay gibi kan sulandırıcı etkisi bulunan içecekler azaltılmalıdır.
 • Gece erken yatılmalı, operasyona dinlenmiş olarak gelinmelidir.
 • Operasyon sabahı vücut enerjimizin düşmemesi ve daha konforlu bir operasyon için hafif bir kahvaltı yapılmalıdır.
 • Saçlara herhangi bir şekillendirici sürülmemelidir.
 • Gömlek ya da önden açıp kapabilen elbiseler tercih edilmelidir.

Safir Saç Ekimi Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Sanılanın aksine safir saç ekimi operasyon sonrası, öncesine göre çok daha konforludur. Bir çok kişi operasyon öncesi saç problemi olmasına karşın rahat olduğunu, asıl operasyon sonrasında zorlanacağını düşünür ama saç problemleri sosyal hayatı sürekli olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etki bazen direkt olarak farkedilirken bazen bilinç altını etkiler ve dolaylı yoldan hayat kalitesini düşürür. Kişi operasyon sonrasında yapacağı ‘sürtme ve darbelere karşı ekim alanını korumak’,’bol su içmek’ gibi küçük düzeltmeler ile gündelik hayatına aynı şekilde devam edebilir. Azami dikkat edilmesi gereken süre ortalama 10 gündür. Kabuk dökümü yapıldıktan sonra çok daha rahat olunabilir. Bu aşamadan sonra saç köklerinin yerinden oynama ya da zarar görme riski ortadan kalkmış olur.

Safir saç ekim operasyon sonrasında dikkat edilmesi gereken genel konular şu şekilde sıralanabilir;

 • Operasyonu yapan doktor ile sürekli iletişimde kalınmalı, tavsiyelerine uyulmalıdır.
 • Ekim alanın ilk 10 gün sürtme ve çarpmalara karşı korunmalıdır.
 • Operasyonu gerçekleştiren doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.
 • Varsa sigara kullanımı azaltılmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır.
 • İlk 10 gün yıkamalara azami özen gösterilmelidir.
 • Gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır.
 • İlk ay basıncı artıran egzersizler yapılmamalıdır.
 • Aşırı sıcak ya da soğuktan korunmalıdır.

Safir FUE İlk Yıkama

Operasyonu takip eden gün içinde yıkama yapılmaz. İhtiyaç halinde donör bölge bandajı yenilenebilir. Yıkamalara operasyonu takip eden ikinci gün başlanılır. Köpük ve şampuandan oluşan yıkama seti ile yıkamalar yapılır. Günün müsait olunan bir zaman diliminde (sabah, öğle, akşam farketmez) köpük ekim alanına sıkılır. Daha iyi olacağı düşüncesi ile çok fazla köpük sıkmanın kişiye bir faydası bulunmaz. Sadece köpüğün üzerinde köpük olur. Yaklaşık olarak 40-45 dk kadar beklenilir. Bu süre zarfında kişi televizyon seyredebilir, kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir ya da gündelik işleri ile meşgul olabilir. Sonrasında tazyiksiz oda sıcaklığındaki bir su ile (mümkünse bir kişinin yardımıyla) ekim alanındaki köpük durulanır. Sonrasında şampuan uygulaması yapılır. Şampuan, elde köpürtülerek sadece dokunmak sureti ile ekim alanına uygulanır. Köpük uygulamasındaki gibi beklemeye gerek yoktur. Direkt olarak durulanabilir. Mümkünse kağıt havlu ya da ince bir bez yardımı ile sadece dokunarak yapılan kurulama işleminden sonra yıkama işlemi tamamlanmış olur.

Bu işlem 10 gün boyunca günde 1 olmak üzere devam eder. Yıkamaların yaklaşık olarak aynı zaman diliminde yapılması, en efektif sonucu verir.

Ekim alanını temizlemenin yanında yıkamalardaki asıl amaç kabukların yumuşamasını sağlayarak saç tellerine hareket alanı yaratmaktır.

https://youtu.be/GHbAHeqxP9Y
Safir FUE Saç Ekiminden Sonra İlk 10 Gün Neler Yapılır?

10 gün boyunca yıkamalara devam edilir. Günlük olarak tüm açılardan alınan fotoğraflar operasyonu gerçekleştiren doktor ile paylaşılmalıdır.

Safir FUE saç ekimi operasyon sonrasındaki ilk 10 gün saç köklerinin dokuya tutunma süresidir. Bu süre boyunca saçların yerinden oynama ya da zarar görme ihtimali devam eder. Saç köklerinin dış bir etkene maruz kalmamasına azami dikkat edilmelidir. 10. gün kabuk dökümü işlemi yapılır. Kabuk dökümü yapıldıktan sonra saçların yerinden çıkma riski ortadan kalkar. Çok daha rahat olunabilir. Günlük yaşam rutinine geri dönülebilir.

Safir FUE Saç Ekiminden Sonraki İlk 1-3 Ay Neler Yapılır?

10. gün kabuk dökümünden sonra saçlar doğrudan uzamaya başlar ve bu uzama 1. aya kadar devam eder. 1. ayda şok dökülme süreci (10 gün öncesi ya da sonrası olabilir) başlar ve transfer edilen saçlar 15-20 gün içerisinde hızlıca dökülür. Bu süre, saç köklerinin yeni yerlerine alışma süreci olarak düşünülebilir. Şok dökülme süreci 3-4 aylara kadar devam eder. Bu süre zarfı boyunca yıkamalar sırasında masaj yapılarak kan dolaşımı desteklenebilir. Bu süre boyunca yeni saç çıkışları beklenmez. Saç çıkışları 4. aydan itibaren gözlemlenir.

Safir FUE Saç Ekiminden Sonra 6. Ay?

Genellikle herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerde 115-120. günlerde yeni saç çıkışları başlar. 6-7. aylarda saç çıkışları hızlanır ve sene boyunca devam eder. 6. ay safir FUE saç ekimi sürecinin yaklaşık olarak yarısıdır. Bu aşamada yeni saç çıkışları gözlemlenir. Yeni saçlar aynı özenle sene boyunca destekleneye devam edilmelidir.

Safir FUE Saç Ekiminden Sonra 1. Yıl?

Safir FUE saç ekimi operasyonun 1. yılında süreç tamamlanmış olur. 13-14. aylarda küçük saç çıkışları olacaktır ama bu çıkış görüntüde değişiklik yaratacak boyutta olmaz. Kişi bu süreden sonra artık eski rutinine devam edebilir. Yeni saç çıkışlarının görüntüde bir değişiklik yaratmayacağı gibi geriye gitmede gözlenmez. Kişi spesifik bir sağlık problemi yaşamadığı sürece ömrü boyunca saçlarını rahatlıkla kullanabilir.

Safir Saç Ekiminden Sonra Saçlarım Ne Zaman Uzar?

İlk 10 gün : saçların dokuya tutunma aşamasıdır
10gün-1.ay : saçlar uzamaya başlar.
1-4 ay : şok dökülme süresidir
4-5 ay : yeni saç çıkışları başlar
6-7 ay : saç çıkışları hızlanır
8-10 ay : yeni saç çıkışları devam eder, çıkışını tamamlamış saçlar kalınlaşır
10-12 ay : yani saç çıkışları azalır.çıkışını tamamlamış saçlar kalınlaşır
12 ay sonrası: nihai sonuçtur. yeni saç çıkışı nadiren olur.

Safir Saç Ekimi Fiyatları 2022

Operasyonun yapılacağı zaman, yapılacak olan planlama, alınacak olan paket gibi bir çok parametreye göre fiyatlar değişkenlik gösterir. Safir FUE saç ekimi güncel fiyatlar ile ilgili bilgiyi buradan alabilirsiniz

Anahtar kelime: safir saç ekimi