360 dərəcə Vertex (Peak Area) Saç Ekimi

Verteks adlanan vertex bölgəsinin saç əkilməsi planlaşdırılmasında təbii görüntü əldə etmək üçün kanal istiqamətləri ‘gül şəkli’ yaradacaq şəkildə verilir. Bu sayədə insan saçlarını qısa və ya uzun istifadə edərsə təbii görünüşündən ödün verilməz.

Latın mənşəli termin olan “Vertex” termini “təpəlik bölgə, zirvə” deməkdir. Saç transplantasiyasında başın arxası üçün Vertex termini istifadə olunur.

Saç əkilməsi planlaması ilk növbədə ön tərəfə əsaslansa da, estetik görünüşü tamamlamaq üçün vertex bölgəsini qiymətləndirmək vacibdir. Tac nahiyəsində saç tökülməsi problemi olan insanlar ön profildə uğurlu görünsə də, arxa və yan profildə problem yaşayacaqlar.

Vertex Saç əkimi

Saç əkimi dedikdə insanların ağlına adətən frontal bölgə gəlir. Kişi nümunəsi tökülmələrində becərmə sahəsi 7 zonaya bölünür. Ancaq bu bölgələri 3 əsas bölgədə, yəni ön, orta və arxa bölgələrdə toplamaq olar. Gündəlik həyatda insanlarla söhbət edərkən, güzgüdə özünə baxarkən və ya şəkil çəkdirərkən ilk növbədə ön bölgədən istifadə edir. İnsanlara profil verən bölgə üz bölgəsi, üz bölgəsinin tamamlayıcısı isə ön bölgə olduğu üçün planlaşdırma öndən arxaya aparılır. Donor sahəsinin vəziyyətinə uyğun olaraq, böyük bir açılış varsa və donor sahəsi köçürmə sahəsini tamamilə bağlamaq üçün kifayət deyilsə, ön və orta hissələr üçün planlama aparılır. Vertex, orta hesabla 1 ildən sonra edilə bilən ikinci seansa buraxılır.

Ön bölgə əhəmiyyət sırasına qoyulduqda təpə bölgəsindən daha vacib sayılsa da, köçürmə sahəsi təkcə ön bölgədən ibarət deyil. Təbii bir görünüş üçün, təpə bölgəsində ön bölgəni müşayiət etməlidir. Əks təqdirdə, insanlar öndən güclü bir profilə sahib olduqları halda, yan və ya arxa bucaqda problem yaşayacaqlar.

360 dərəcə saç əkimi / Vertex saç əkilməsi

Təpə bölgəsində ediləcək əkinlərdə ön bölgədən fərqli olaraq kanal bucaqları 360 dərəcə verilir. Bunun səbəbi məhz təbii görüntünü çəkməkdir. İnsan zamanla saçlarını qısa istifadə etmək istəyə bilər. Tac bölgəsindəki saç istiqamətləri uzun istifadədə insanı narahat etməsə də, qısa istifadədə kanal istiqamətləri daha çox görünəcəyi üçün 360 dərəcə kanal istiqamətləri daha çox əhəmiyyət kəsb edir.

Kanal adlanan greftlərin qoyulacağı yerlər 3 fərqli ölçüyə malikdir: sağ-sol, yuxarı-aşağı və dərinlik. Tac bölgəsindəki toxuma qalınlığı ön bölgədən daha yüksək olduğu üçün tac bölgəsi əkinlərində bu vəziyyət müşahidə edilməli və planlama buna uyğun aparılmalıdır. Verteks əkinlərində qızılgül şəklini çəkmək üçün sağ-sol bucaqlar 360 dərəcə olmalıdır, yuxarı-aşağı istiqamət strukturu isə tənzimlənməlidir. Əks halda, greftlər səthdə qalacaq və qidalana bilmədikləri üçün arzuolunmaz itkilər baş verəcəkdir.

Vertex Saç Transplantasiyasında Diqqət Etməli Olacaqlar

Təpə bölgəsində əkini planlaşdırarkən nəzərə alınmalı olan digər vacib məsələ də tökülmənin davam edə bilməsi riskidir. Tökülmə xəritəsinin dəyişə biləcəyi riski nəzərə alınmadan ilk mərhələdə həyata keçiriləcək Vertex saç əkimi əməliyyatı, insanı ilk etapda sevindirsə də, yaxın gələcəkdə narahat bir görünüşə çevrilə bilər. Buna səbəb dağılma xəritəsinin dəyişməsi və Vertex bölgəsində açılışın artmasıdır. Belə hallarda daha əvvəl köçürülmüş saç köklərində heç bir tökülmə müşahidə olunmayacağı üçün əkilən saçlar qalarkən ətrafdakı saçlar tökülməyə davam edir. Əvvəlki əkilmiş tüklər ortada qalarkən, ətrafında halqavari boşluq yaranır. Buna xalq arasında “at quyruğu” obrazı da deyirlər. İnsanı belə qeyri-təbii görünüşdən qorumaq üçün planlaşdırma mərhələsində dağılma vəziyyəti yaxşı təhlil edilməli və mümkün vəziyyətlər barədə şəxsə məlumat verilməlidir.

Vertex 2-ci Sessiyanın Planlaşdırılması

Vertex saç tökülməsində, ümumi bir defisit varsa, şəxsin tökülmə vəziyyətinə görə əməliyyat 2 seansda planlaşdırılmalı və ilk seansda ön bölgəyə üstünlük verilməlidir. Kifayət qədər greft alınarsa, tac nahiyəsinə saç əkimi planlaşdırıla bilər. Əgər donor nahiyədən kifayət qədər greft toplana bilmirsə, Vertex sahəsinə daxil edilməməli, əməliyyat Vertex sahəsinin başlanğıcında tədricən tamamlanmalıdır. Bu şəkildə əməliyyatdan sonra alınacaq görüntü ‘ön hissədə heç bir problem yoxdur – üst nahiyədən tökülmə başlamışdır – irəli gəlir (olmaz). Ön bölgədə tökülmə problemi olmayan və yalnız Vertex bölgəsində tökülmə problemi olan minlərlə insan olduğundan, Vertex bölgəsi boş olsa da, insan təbii görünüş alır. Bu, böyük açılışlarda insanı ən az narahat edəcək planlaşdırma üsuludur. Orta hesabla 1 illik prosesin sonunda yenidən ikinci seans əməliyyatı planlaşdırıla və arxadan önə doğru planlaşdırma edilə bilər. Təpə bölgəsi 1-ci bölgə olaraq müəyyən edilir və ilk planlama bu bölgədə aparılır. Donor sahəsi daha çox greft toplanmasına imkan verirsə, ön bölgə qalan greftlərlə dəstəklənə bilər.

Vertex Saqqal Dəstəkli Saç Transplantasiyası

Donor zonası olaraq, prioritet həmişə sinə bölgəsidir. Ensə bölgəsindəki saç quruluşu ilə transplantasiya bölgəsindəki saç quruluşu ən uyğun saç quruluşlarıdır. Donor sahəsinin qeyri-kafi olduğu hallarda əlavə donor sahəsi kimi istifadə edilə bilən sahə saqqal üzərində çənənin aşağı hissəsidir. Bunun xaricində bir nahiyədən bədən tükləri ilə ediləcək saç əkilməsi əməliyyatı çox uğurlu nəticə verməyəcək.

Saqqalın donor sahəsi kimi istifadə edildiyi hallarda unudulmaması lazım olan məqam saqqal profildə olduğu üçün əsas donor bölgə deyil, əlavə donor sahəsi olmasıdır. Bu həddindən artıq stress tətbiq olunduğu zaman profildə insanı narahat edəcək arzuolunmaz bir görünüş meydana gələ bilər.Bu səbəbdən saqqal alışlarında saqqal tezliyi yaxşı analiz edilməli, adamın saqqal istifadə vərdişləri qiymətləndirilməli və riski nəzərə alınaraq planlama aparılmalıdır. gələcəkdə saqqal kəsmək. Daha çox graft ehtiyacı ilə saqqala daha çox stress tətbiq edilməməlidir.

Saqqaldan alınan köklər saç köklərinə bənzəsə də, quruluşca saç köklərindən bir qədər fərqlidir. Bu səbəblə saqqaldan toplanan saç kökləri əkin sahəsindəki profilin ön nahiyəsində istifadə edilməməli, tək bir sahədə yığılmamalı, üst nahiyəyə homojen şəkildə paylanmalıdır. Bu şəkildə edilən planlama ilə saqqal köklərindən əlavə sıxlıq əldə edilir, eyni zamanda təbii görünüş üçün ənsə nahiyəsindən alınan saç kökləri ilə saqqalın fərqli forması kamuflyaj edilir. Nəzərə alınacaq məsələ odur ki, tədqiq olunan ərazidə istifadə edilən saqqal köklərinin sayı saç köklərinin sayının 1/4-dən çox olmamalıdır. İstifadə edilən saqqal və saç köklərinin sayı nisbəti pisləşərsə, başqa sözlə daha çox saqqal kökləri-az saç kökləri şəklində planlama edilərsə, saqqal kökləri üstünlük təşkil edər və planda saqqal görüntüsü görünər. sahə. Bu vəziyyət insanı davamlı olaraq narahat etməyə davam edir.

Verteksdən Sonra Saç əkilməsi Prosesi

Vertex saç əkimində əməliyyatdan sonrakı proses normal əməliyyatdan sonrakı prosedura bənzəyir. Diqqət edilməli məqam yuxu mövqeyidir. Təhlükəsiz yuxu üçün boyun yastığı ilə uzanmış vəziyyətdə olmalısınız. Saç əkilməsi sonrası ilk 10 günlük dövr saç köklərinin toxumaya yapışma mərhələsidir. Bu mərhələdə saç follikulları sağalma prosesindədir və sürtünmə və ya zərbə hallarında yerdəyişmə və ya çıxarıla bilər. Bu səbəbdən 10 gün sürtünmə və qabardan qorunmalıdır.

Əməliyyatdan sonra 10 gün ərzində yuxu zamanı əkin sahəsini qorumaq üçün boyun yastığı istifadə edilməlidir. Boyun yastığının boynu saran quruluşu sayəsində insan yuxuda olarkən daha təhlükəsiz olar. Ön bölgə əkinlərində boyun yastığının istifadəsi daha rahat olduğu halda, baş üstü əkinlərdə boyun yastığının əkin sahəsinə sürtülməsi riski artır. Buna görə də yuxu zamanı çənəni sinəsinə çəkərək yatmaq daha təhlükəsizdir. Boyun yastığı istifadə edərək, insan uzanmış vəziyyətdə olarkən istədiyi yamacda uzana bilər. Unudulmaması lazım olan məqam odur ki, hansı bucaqda olursan ol, çənəni sinəyə doğru çəkmək lazımdır.

Hill Region Oktyabr ayı nə vaxt çıxır?

Vertex toxuması ön bölgəyə görə fərqlənir. Onun qan tədarükü azdır və qalınlığı daha çoxdur. Bu vəziyyət saçların uzanma müddətinə birbaşa təsir edir. Daha çox qidalanma imkanları olan ön bölgədəki saçlar daha erkən böyüməni təmin edərkən, üst bölgədəki saç kökləri daha gec böyüməsini təmin edir.

Ön və üst bölgələri birlikdə əkmiş insanlar, xüsusilə 6-7. aylar ərzində pik bölgədə eyni sürətlə ön bölgədə artan sıxlığı görməyə bilər. Adətən bu vəziyyət insanlarda təşviş yaradır, lakin bu, əsassız bir narahatlıqdır. Zaman keçdikcə cəbhədəki intensivlik təpəlik bölgədə də görünməyə başlayacaq.

Tac bölgəsindəki saç kökləri ön bölgədəki saç kökləri qədər qidalandırmaq imkanı olmadığı zaman tac transplantasiyasında tövsiyə olunan əməliyyat sonrası baxım məhsulları istifadə edilməlidir. Saç əkimi əməliyyatından sonra istifadəyə görə hazırlanan saç köklərinin ehtiyac duyduğu vitaminlərlə zəngin qulluq məhsulları ilə ön və üst bölgələrdəki saç köklərinin qidalanma nisbətindəki boşluq aradan qaldırıla bilər.

Təpə Bölgəsindəki Saçlar Tutarmı?

Vertex saç əkimi əməliyyatlarında ümumi rəy müvəffəqiyyət nisbətinin aşağı olduğu olsa da, bu vəziyyət düzəldilə bilər. Doğrudur, tac nahiyəsində toxuma qalınlığı və ön bölgə ilə müqayisədə daha az qan tədarükü səbəbindən saç tökülməsi baş verə bilər. Ancaq bu vəziyyət əməliyyatdan sonrakı dəstəklə düzəldilə bilər.

Əməliyyatdan sonrakı dəstəkləyici müalicələrə nümunə olaraq;

  • Otoloji kök hüceyrə terapiyası,
  • infuziya buxar terapiyası,
  • Mezoterapiya tətbiqi,
  • saç lazeri,
  • Baxım dəstinin istifadəsi verilə bilər.

Bu dəstəkçilərlə toxuma qalınlığı və yavaş dövrandan qaynaqlanan əskiklik tamamlana bilər. Fərqli iş prinsiplərinə malik olsalar da, bütün dəstəkləyici müalicələrin əsas məqsədi tətbiq olunduğu bölgədəki saç köklərini canlandırmaqdır.

Vertex Saç Nəqli müvəffəqiyyət nisbəti

Bu gün inkişaf edən texnologiya və artan təcrübə sayəsində saç əkimi əməliyyatlarının müvəffəqiyyət nisbəti 90%-in üzərindədir. Müvəffəqiyyət nisbəti donor sahəsinə və açıqlığa, eləcə də istifadə edilən texnikaya və əməliyyatı həyata keçirəcək həkimin təcrübəsinə birbaşa mütənasib olaraq dəyişir.

Əməliyyatın ən vacib mərhələsi planlaşdırma mərhələsidir. Əməliyyatın uğurlu olması üçün ilk növbədə yaxşı analiz edilməli və istəklər, gözləntilər, görüləcək işlər və edilə biləcəklər dəyərləndirilməli və bütün bu parametrlər nəzərə alınaraq plan hazırlanmalıdır. Əks halda insanın gözləntisi ilə ediləcəklər bir-birinə uyğun gəlmir və tibb baxımından çox uğurlu bir əməliyyat edilsə belə, tam uğurlu əməliyyat sayıla bilməz.

Estetik əməliyyatlarda tək bir həqiqət yoxdur. Birinin bəyəndiyi, digərinin xoşuna gəlməyə bilər. Bunun səbəbi vəziyyətin pis olması deyil, estetik qavrayışlarının fərqli olmasıdır. Əslində estetik cərrahiyyədə ən mühüm uğur meyarı güzgüdür. İnsan güzgüyə baxanda özünü yaxşı hiss etmirsə, kağız üzərində qazandığı uğurun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Plastik əməliyyatlar həyat üçün təhlükə yaratmır və adətən özünü daha yaxşı hiss etmək üçün edilir. Buna görə də yaxşı hiss edilməlidir.

Vertex Saç Nəqli Qiymətləri 2022

Əməliyyat haqları əməliyyat zamanına, alınacaq paketə və ediləcək plana görə dəyişir. Cari təpə bölgəsi (Vertex) əməliyyat haqları haqqında ətraflı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.